Bygging av industriell pilot for neste generasjons HAL4e plattform på Karmøy

Bygging av industriell pilot på Karmøy for HAL4e; neste generasjons energieffektiv primær aluminiumproduksjon basert på ny teknologisk platform

Prosjekteier

Hydro Aluminium AS

Karmøy Pilot electrolysis. Foto: Hydro/ Multiconsult

Karmøy Technology Pilot. Foto: Hydro/ Multiconsult.

Teknologileverandører

 • Hydro Aluminium

Teknologisk innovasjon

 • Nytt design av teknologisk platform for aluminiumproduksjon med lavt energibruk, høy produksjonseffektivitet og lave miljøpåvirkninger
 • Nye prinsipper for katodedesign
 • Flere teknologielementer er patentert
 • Større celler og økning i strømstyrke og produktivitet

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsprosjekt for verifisering av teknologi
 • Kompetanseutvikling internt i Hydro og eksterne kompetansemiljøer i Norge
 • Prosjektet er en del av Hydros langsiktige visjon for utvikling av elektrolyseteknologien
 • Relaterte prosjekter har flere doktorgrader på temaer av høy relevans for prosjektet

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge og globalt
 • Teknologiplattformen er blitt testet ved Hydros referansesenter i Årdal

Videre utvikling og videre spredning

 • Mulighet for spredningseffekt av teknologien utover Hydros egne smelteverk
 • Installasjon av testceller med mål om å videreutvikle teknologien
 • Potensiale nasjonalt for energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp