CO2-varmepumpeanlegg med energilagring for Choice Hotel Skjærgården

Quality Hotel Skjærgården tilhører Nordic Choice gruppen som har om lag 186 hoteller i Skandinavia. Med over 10 millioner besøkende i 2016 anses hotellkjeden som en av Nordens største. Skjærgården hotell er lokalisert i strandlinjen i Langesund, Telemark. De større fasilitetene som inngår i hotellet er 161 hotellrom (535 sengeplasser), konferansesal til 300 personer, restaurant og bar samt en badepark på hele 4000 kvadratmeter. I 2017 hadde hotellet et varmeforbruk på over 3,1 GWh som karakteriseres av store effektsvingninger hvor ekstremaleffekt ligger på rundt 1,1 MW. Søker ønsker å erstatte dagens termiske energisystem med et kostnadseffektivt varmepumpebasert system som tar i bruk naturlige og miljøvennlige arbeidsmedier for å generere varme til hotellet og den nærliggende bygningen Skjærgårdsidrettshalen. Den konvensjonelle teknologien for et slikt prosjekt er varmegenerering ved hjelp av elkjel, hvilket også representerer dagens løsning. Den foreslåtte løsningen består av fire CO2-varmepumper med installert varmeeffekt på 630 kW, hvorav tre er allokert til romvarmeoppvarming mens den siste brukes i kombinasjon med varmtvannsproduksjon. Med sine unike varmeoverføringsegenskaper er CO2 eksepsjonell for tappevannsoppvarming, ettersom det er mulig å oppnå stor temperaturglid ved nærmest konstant trykk i superkritisk fase. Det som gjør nettopp denne teknologien innovativ er varmeakkumulering i form av 18 m3 vann til tappevann og romoppvarming. Vanntankene er termiske lagre som vil lades i perioder da hotellet har lavt varmebehov og levere ekstra varme i perioder med stor etterspørsel. Dette vil redusere effektopper og belastning av strømnettet samtidig som det gir mer kontinuerlig og økonomisk drift av systemet. Løsningen legger til rette for fleksibel styring og systemovervåkning med kontinuerlig logging av forbruk og systemeffektivitet. Markedspotensialet til teknologien er stort ettersom det dekker alle type bygninger med stort varmtvannsforbruk som vil dra nytte av akkumulering og smart styring for å redusere effektforbruket.

Prosjekteier

Skjærgården Hotell & Badepark AS

Teknologileverandører

 • NTNU
 • Winns AS
 • NTNU
 • Winns AS

Teknologisk innovasjon

 • Dynamisk termisk energilagring av tappevann og romvarme
 • Smart styring for optimalisering av systemeffektivitet og reduksjon av effektforbruk
 • Høyeffektivt varmepumpesystem som tar i bruk CO2 som arbeidsmedie
 • Sjøvannsvekslere henter varme fra en høy og stabil kilde
 • Dynamisk termisk energilagring av tappevann og romvarme
 • Smart styring for optimalisering av systemeffektivitet og reduksjon av effektforbruk
 • Høyeffektivt varmepumpesystem som tar i bruk CO2 som arbeidsmedie
 • Sjøvannsvekslere henter varme fra en høy og stabil kilde

Kompetanseutvikling

 • Èn eller flere publikasjoner i internasjonale tidsskrifter som knyttes opp mot det internasjonale prosjektet "HighEFF"
 • Master- og doktorgrad ved NTNU
 • Informasjonsspredning som i ettertid vil følge opp prosjektet med bla. utvikling av simuleringsmodeller
 • Èn eller flere publikasjoner i internasjonale tidsskrifter som knyttes opp mot det internasjonale prosjektet "HighEFF"
 • Master- og doktorgrad ved NTNU
 • Informasjonsspredning som i ettertid vil følge opp prosjektet med bla. utvikling av simuleringsmodeller

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektering av første implementering ved Skjærgården Hotell i Langesund
 • Prosjektering av første implementering ved Skjærgården Hotell i Langesund

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale for anvendelse i andre bygningsgrupper som boligblokker, sykehus, idrettsbygg og enkelte industribygg
 • Teknologileverandør vil videreutvikle smart-styring konseptet som vil testes på anlegget
 • Teknologileverandør og prosjekteier vil se muligheten for systeminstallasjoner ved andre anlegg
 • Stort potensiale for anvendelse i andre bygningsgrupper som boligblokker, sykehus, idrettsbygg og enkelte industribygg
 • Teknologileverandør vil videreutvikle smart-styring konseptet som vil testes på anlegget
 • Teknologileverandør og prosjekteier vil se muligheten for systeminstallasjoner ved andre anlegg