Energibesparende kontorbygg på Papirbredden 3 i Drammen

Papirbredden 3 i Drammen; nytt kontorbygg på 7 etasjer med energibehov under "passivhusnivå" og 0% varmeforsyning basert på fossile brensler eller direkte elektrisitet

Prosjekteier

Papirbredden Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Papirbredden Eiendom AS
 • Strøm Gundersen AS
 • LPO Arkitekter AS
 • EvoTek AS, EM Teknikk AS, EM Teknikk Energi AS, Rambøll Norge AS og ECT AS

Teknologisk innovasjon

 • Kombinasjon av løsninger for å oppnå krav utover passivhusnivå; Varme fra varmepumpe og energibrønner
 • Varmegjenvinner
 • Tiltak for å tilfredsstille termiske forhold uten bruk av mekanisk kjøling
 • Særskilte tiltak for å redusere internlast
 • Direkte bruk av brønnvann til komfortkjøling

Kompetanseutvikling

 • Inngår i Drammens kunnskapspark
 • Kompetanseøkning hos involverte aktører
 • Demonstrasjonseffekt

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av kontorbygg med denne kombinasjonen av tekniske løsninger i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Erfaring fra prosjektet vil kunne videreføres som allmenn kunnskap på sikt
 • Bidrag til utvikling av Drammensområdet som kompetanse- og innovasjonsområde
 • Potensiale nasjonalt for energieffektivisering
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, og reduserte klimagassutslipp