Energieffektivisering og hybridisering av nybygg ekspedisjonsskip

Bygging av to spesialdesignede hybride ekspedisjonsskip for polare farvann

Prosjekteier

Hurtigruten AS

Illustrasjon: Hurtigruten AS

Teknologileverandører

 • Rolls Royce Marine AS
 • DNV GL
 • Rolls Royce Marine AS
 • Tillberg
 • Kleven Verft

Teknologisk innovasjon

 • Hybridisering av explorer-skip til bruk i sårbare arktiske områder
 • Helhetsløsning i forhold til skipsdesign, fremdriftssystem og forbruksmønster for å redusere energibehovet så mye som mulig
 • Hybridisering med batteri og integrert mulighet for landstrøm

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg
 • Erfaringene kan benyttes til eventuelle oppgraderinger av eksisterende Hurtigrute-skip eller planlegging av hybrid-framdrift på nye Hurtigruter
 • Hurtigrutens sterke varemerke kan benyttes til å fronte teknologien

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering på passasjerskip av slik størrelse globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Overførbart til cruiseskip og andre store fartøy som kan benytte samme teknologi
 • Potensiale nasjonalt internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp