Energioptimalisering og forberedelse for nullutslippsløsning for offshore vind fartøy

Søknaden omfatter forberedelser for planlagt installasjon av nullutslippsteknologi på fartøy for offshore vind konstruksjonsmarkedet. Fartøyet ønskes energi optimalisert utover det normale for denne typen fartøy, det skal installeres batteripakker og skroget økes noe i størrelse for å få plass til nødvendig nullutslippsteknologi.

Prosjekteier

Edda Wind I AS

Teknologileverandører

 • Siemens
 • Teknotherm
 • Gondan Shipbuilders
 • Voith

Teknologisk innovasjon

 • Nyutviklet propell for dynamisk posisjonering med direktekoplet permanent magnet motor
 • Optimalisert system for energigjenvinning for batterihybrid fremdriftsystem
 • Forberedelse til Integrert system for bruk av brenselceller for nullutslippsløsning

Kompetanseutvikling

 • Operasjon av fartøyer med ny tekonogi vil kreve at skipets driftsorganisasjon får nødvendig kunnskap til å operere skipet, samt at sluttkunde må innvolveres for å få optimal utnyttelse av fartøy.
 • Regelverk for hydrogen som drivstoff er ikke etablert og det må gjøres sikkerhetsanalyser opp mot skipsdesign

Realisert spredning av teknologi

 • Implementering av direktedrevet Voithpropeller med PEM maskin er 1. implementering globalt
 • Batteri Power notasjon er 1. implementering på skip for windservice globalt
 • Implementering av tanker og maskinrom for FC teknologi

Videre utvikling og videre spredning

 • Energioptimalisering kan brukes i alle fartøy segmenter.
 • Direktedrevet Voith propeller er mest egnet for fartøyer med dynamisk posisjoneringssystem (DP)
 • Hydrogen/FC teknologien egner seg for fartøyer over en hvis størrelse så som offshore fartøyer og ferger som ikke får nødvendig rekkevidde med batteri alene.