Energioptimalisering og forberedelse for nullutslippsløsning for SOV (offshore vind)

Søknaden omfatter forberedelser for planlagt installasjon av nullutslippsteknologi i fartøy for offshore vind vedlikeholds markedet. Fartøyet ønskes energi optimalisert utover det normale for denne typen fartøy og vil økes noe i størrelse for å få plass til nødvendig nullutslippsteknologi.

Prosjekteier

Edda Wind IV AS

Teknologileverandører

 • Siemens
 • Tecknoterm
 • Balenciaga shipyard
 • Voith

Teknologisk innovasjon

 • Forberedelse til Integrert system for bruk av brenselceller for nullutslippsløsning
 • Optimalisert system for energigjenvinning for batterihybrid fremdriftsystem med brenselcellesystemer
 • Nyutviklet propell for posisjonering med direktekoplet permanent magnet motor

Kompetanseutvikling

 • Operasjon av fartøyer med ny tekonogi vil kreve at skipets driftsorganisasjon får nødvendig kunnskap til å operere skipet, samt at sluttkunde må innvolveres for å få optimal utnyttelse av fartøy.
 • Regelverk for hydrogen som drivstoff er ikke etablert og det må gjøres sikkerhetsanalyser opp mot skipsdesign

Realisert spredning av teknologi

 • Implementering av direktedrevet Voithpropeller med PEM maskin er 1. implementering globalt
 • Batteri Power notasjon er 1. implementering på skip for vindservice
 • Implementering av tanker og maskinrom for FC teknologi

Videre utvikling og videre spredning

 • Energioptimalisering kan brukes i alle fartøy segmenter.
 • Direktedrevet Voith propeller er mest egnet for fartøyer med dynamisk posisjoneringssystem (DP)
 • Hydrogen/FC teknologien egner seg for fartøyer over en hvis størrelse så som offshore fartøyer og ferger som ikke får nødvendig rekkevidde med batteri alene.