Forbedret utbytte etterbehandling - Salten

Implementering av ny teknologi på Salten verk med hovedmål om å øke utbytte innen etterbehandlingsområdet

Prosjekteier

Elkem AS avd Salten verk

Teknologileverandører

  • TOMRA

Teknologisk innovasjon

  • Gjenvinning av silisium fra bi-produkt strømmer, gjennom bruk av ny teknologi.

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil bidra til å øke kunnskapen innen gjenvinning av silisium fra bi-produkter.

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologi

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologien som skal demonstreres har et stort spredningspotensial innenfor og utenfor bransjen
  • Potensialet for utbygging fem installasjoner ved Elkems anlegg i Norge og tre anlegg utenfor Norge.