Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Fullskala innovativ energi og klimateknologi Bama

Bama Eiendom tester ut et nytt klikkbasert montasjesystem og ny solcelleteknologi på taket på bygget de har i Nydalen, Oslo. Takflaten på vel 15 000 m2 får påmontert 3 125 solstrømpaneler som i alt yter 0,96 GWh, tilsavarende 1,2 MWp. Effektiviteten til det nye systemet forventes å øke med inntil 20 % fra anlegget som minimerer effekten av skygge, tildekking og lignende. Prosjektet skal teste ut ny panelteknologi, montasjesystem, styringssystem, energilagring og software for lagring av overskuddenergi fra solceller, lading av batterier når effektuttaket er lavt for reduksjon av effekttopper. Strømproduksjonen skal gå til lading av kjøretøy som besøker anlegget i forbindelse med lossng og lasting.

Prosjekteier

BAMA EIENDOM AS