Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Geotermiske energibrønner PNB

Politiets Fellestjenester har på vegne av Justis og Beredskapsdepartementet søkt og fått støtte til boring av mellomdype borehull hvor dypeste brønn går ned til ca. 1000 meter. Det er boret fire borehull. Det blir benyttet sirkulasjonspumper for å hente opp termisk energi fra borehullene. Varmen fra borehull skal benyttes direkte til snøsmelting av helikopterlandingsplass. Bruk av borehull ned til denne dybden er i svært liten grad benyttet i Norge tidligere. Erfaringer fra omsøkte prosjekt vil etter planen ta ned kostnadene for de kommende implementeringene av denne teknologiske løsningen. Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) er under bygging på Taraldrud i Nordre Follo kommune, Viken fylke. Justis og beredskapsdepartementet er byggherre for PNB. Ved ferdigstillelse vil senteret bli overført til Politidirektoratet. Hovedmålsettingen for PNB er at senteret skal gi rask, effektiv og sikker innsats fra beredskapsressursene. Som del av PNB skal det også etableres helikopterlandingsplass og hangar for helikopter. Alternativ løsning vil være å benytte konvensjonell elektrokjel til oppvarming.

Prosjekteier

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET