Grønn Separasjon-Blå Ressurs

Grønn Separasjon - Utbygging og test av ny fullskala separasjonsenhet tilpasset anlegget i Kaldfjord

Prosjekteier

Nordic Pharma Inc AS

Teknologileverandører

  • SINTEF
  • Verfahrenstechnische Anlagen GmbH & Co og Julius Montz GmbH

Teknologisk innovasjon

  • Grønn separasjonsteknologi
  • Økt separasjonsgrad, økt energieffektivitet, bedre utnyttelse av begrensede fornybare ressurser.

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet er p.t. i byggefasen. Den største kompetansehevingen kommer under igangsettelse/driftsmodus. Prosjekteringen og veien frem så langt er meget utviklende men det viktigste er teknologiskiftet vi gjør i en ny retning som er i takt med fremtidens krav til utnyttelse av begrensede fornybare ressurser, miljø og prosess. Prosjektet har på mange måter utfordret de etablerte holdningene til alle involverte parter, inkludert oss selv.

Realisert spredning av teknologi

  • Innenfor vår bransje er teknologien den første implementeringen i Norge og Europa. Globalt vet vi at flere har prøvd men så langt ikke lykktes, noe som innebærer at vi er ydmyk og har respekt overfor oppgaven.

Videre utvikling og videre spredning

  • Spredningspotensialet i Norge innenfor vår bransje er begrenset til 7 virksomheter, globalt er antallet betydelig større. Diffusjon av teknologien til andre tilgrensende bransjer er naturlig å anta.
  • Driftserfaring vil være essensiell for å videreutvikle teknologien. Med kompetansehevingen og nettverket bygget opp i prosjektet ligger forutsetningene tilrette for å nå nye høydedrag teknologisk. Spredningspotensialet for teknologien vil være stort innenfor lifescience området hvor sensitive produkter produseres.