Kommersiell utprøving av ny byggteknologi - Entro Ecopilot

Dette prosjektet har som hensikt å teste ut hvordan produktet Entro Ecopilot vil fungere i norske bygg og i forskjellige byer. Entro samler fire byggeiere fordelt i Oslo, Trondheim og Bergen i forskjellige søknader for å se hvilke energiresultater en kommersiell utprøving av dette produktet gir med norske forhold.

Prosjekteier

E. C. Dahls Eiendom AS

Teknologileverandører

  • Entro AS
  • E.C Dahls Eiendom AS
  • SD-leverandør
  • Driftsorganisasjon

Teknologisk innovasjon

  • Bygg som lærer av bruken i bygget og optimerer energi og effektforbruket
  • kan Entro Ecopilot spare et bygg fra 2010 med 25 %?

Kompetanseutvikling

  • Vil algoritmen til Entro Ecopilot gi samme resultater som i andre deler av verden i norske forhold?
  • Hva kan vi lære av å gjøre eksisterende bygg smarte og selvlærte, hvilke mistak må man unngå dersom flere implementeringer?

Realisert spredning av teknologi

  • Dette er første spredning i Norge, finnes på 900 bygg globalt.

Videre utvikling og videre spredning

  • Målet er å implementere det i et testprosjekt og dersom man ser at dette er nyttig implementere det videre hos eksisterende og nye kunder til Entro (280 eksisterende kunder).