Kommersiell utprøving av ny byggteknologi - Entro Ecopilot

Dette prosjektet har som hensikt å teste ut hvordan produktet Entro Ecopilot vil fungere i norske bygg og i forskjellige byer. Entro samler fire byggeiere fordelt i Oslo, Trondheim og Bergen i forskjellige søknader for å se hvilke energiresultater en kommersiell utprøving av dette produktet gir med norske forhold.

Prosjekteier

E. C. Dahls Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Entro AS
 • E.C Dahls Eiendom AS
 • SD-leverandør
 • Driftsorganisasjon
 • Caverion Norge AS
 • Visiontech AS
 • Working IT

Teknologisk innovasjon

 • Bygg som lærer av bruken i bygget og optimerer energi og effektforbruket
 • kan Entro Ecopilot spare et bygg fra 2010 med 25 %?

Kompetanseutvikling

 • Vil algoritmen til Entro Ecopilot gi samme resultater som i andre deler av verden i norske forhold?
 • Hva kan vi lære av å gjøre eksisterende bygg smarte og selvlærte, hvilke mistak må man unngå dersom flere implementeringer?

Realisert spredning av teknologi

 • Dette er første spredning i Norge, finnes på 900 bygg globalt.

Videre utvikling og videre spredning

 • Målet er å implementere det i et testprosjekt og dersom man ser at dette er nyttig implementere det videre hos eksisterende og nye kunder til Entro (280 eksisterende kunder).