Kontinuerlig prosess for produksjon av høyfast kjetting i Mandal

Ny kontinuerlig prosess for produksjon av høyfast kjetting ved Nøsted Kjetting sitt anlegg i Mandal

Prosjekteier

Nøsted Kjetting AS

Helautomatisert produksjonsanlegg for høyfast kjetting. Foto av: Fredrik von Zernichow.

Helautomatisert produksjonsanlegg for høyfast kjetting. Foto: Fredrik von Zernichow.

Testsenter og laboratorium for utvikling og testing av kjetting. Foto: Fredrik von Zernichow

Teknologileverandører

 • Nøsted Kjetting
 • ESAB
 • ABB
 • SINTEF Raufoss Manufactoring AS
 • Enøk Total AS
 • Schubert, EFD Induksjonsteknikk

Teknologisk innovasjon

 • Redusere antall produksjonstrinn fra 19 til 10, herav antall oppvarmingstrinn fra 5 til 2
 • Overgang fra produksjonsmaskiner til integrert prosess. Finnes ikke kommersielt utstyr til dette

Kompetanseutvikling

 • Viktig læring er energiledelse, nye prosesser med redusert ressursforbruk, energi- og råvareutnyttelse
 • Samarbeidsprosjekt med Universitetet i Agder, SINTEF Raufoss og Sinpro
 • Kompetansedeling mellom de involverte aktører gjennom et omfattende forsøks- og testprogram
 • To mastergradsoppgaver gjennomført (UiA)

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologien i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjekteier anslår et spredningspotensiale til egen produksjon, samt globalt til om lag 100 installasjoner (hvorav 5 i Skandinavia, 20 i øvrig Europa)
 • Potensiale nasjonalt for reduserte klimagassutslipp
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, samt redusert bruk av råmateriale (stål), og reduserte klimagassutslipp