Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Konvertering av slam fra settefiskanlegg til biogass

Demonstrere ny teknologi med produksjon av biogass istedenfor å dekomponere store mengder slamavfall i fullskala

Prosjekteier

CERMAQ NORWAY AS