Konvertering av slam fra settefiskanlegg til biogass

Demonstrere ny teknologi med produksjon av biogass istedenfor å dekomponere store mengder slamavfall i fullskala

Prosjekteier

Cermaq Norway AS

Teknologileverandører

 • Sterner AS

Teknologisk innovasjon

 • Fortykker for oppkonsentrering av inngående tynnslam fra filtrering av gjennomstrømningsvannet i hovedprosessen
 • Hydrolysereaktor for oppstart av den biologiske prosessen
 • Våtoppmaler for reduksjon av partikkelstørrelse
 • Anaerob reaktor for produksjon av biogass med tilhørende gasslager, samt tilknytning til kjel for utnyttelse av biogassen

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg for denne type teknologien for bruk i oppdrettsnæringen
 • Målsettning om at prosjektet skal løfte hele næringen på områdene; gjenbruk, energisparing og miljøspørsmål +
 • Kompetanseoverføring knyttet til bruk av mikrobiologi for omdanning av slam fra settefiskanlegg til biogass fra IMET (Institute of Marine and Environmental Technology) ved University of Maryland US

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologi i fullskala

Videre utvikling og videre spredning

 • Spredningspotensialet vurderes som betydelig i Norge, men ved endring av utslippstillatelser i andre land vil en spredning til resten av verden være aktuelt . Det er allerede konkret interesse for teknologien internasjonalt.
 • Kostnadsutvikling og kapitalisering som vil utvikle seg positivt i forhold til økonomien i videre løp
 • Det foreligger ingen patenter som gjør at spredningspotensialet kan begrenses