Kraftvarmeproduksjon fra biogass i Ås

Kraftvarmeproduksjon fra biogass med bruk av mikro gassturbin ved Nordre Follos anlegg i Ås

Prosjekteier

Nordre Follo Renseanlegg IKS

Varmeveksleren. Foto: Bjørn Åge Buller.

Fra slam til strøm ved renseanlegget.

Turbiner med gassbehandlingsanlegg. Foto: Bjørn Åge Buller.

Turbiner med gassbehandlingsanlegg. Foto: Bjørn Åge Buller.

Turbiner med gassbehandlingsanlegg. Foto: Bjørn Åge Buller.

Teknologileverandører

 • Adigo AS
 • Capstone Turbine Corporation

Teknologisk innovasjon

 • Nyhetsverdi i og med første gangs implementering av mikroturbin ved renseanlegg for produksjon av kraft og varme (kogen)
 • Utvikling av komplett styringssystem

Kompetanseutvikling

 • Web-basert monitorering av anlegget, muliggjør enkel datainnhenting og -deling

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Implementert ved flere anlegg internasjonalt blant annet i USA og Europa

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for biogassanlegg, deponianlegg og anlegg for håndtering av matavfall og annet avfall
 • I Norge er det 20 biogassanlegg som behandler avløpsslam fra renseanlegg i Norge, 62 deponier og 85 metangassanlegg
 • Primært aktuelt for mellomstore anlegg
 • Egnet for større drivhusanlegg med behov for strøm, varme og CO2
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av el fra fornybar energi og energigjenvinning, og reduserte klimagassutslipp