Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

MikroFlex - forbrukernes aktive deltakelse i framtidens kraftsystem

Prosjektet omhandler utvikling mikromarked i Fredrikstad, hvor det skal etableres ca 1500 nye plusshusboliger i løpet av få år. For å integrere disse med eksisterende bebyggelse, næringsbygg og industri, skal prosjektet se på ulike løsninger for energi- og effektoptimalisering, ladeinfrastruktur for elbiler, smart styring av boligene, bruk av batterier for effektavlastning i høylastperioder og etablering av et mikromarked for fleksibilitetshandel der nye og eksisterende boliger i Fredrikstad er inkludert. Prosjektet er bygd opp med ulike arbeidspakker som inkluderer hele verdikjeden fra sluttbruker til nettselskap. Hovedfokuset er på sluttbruker, og prosjektet legger til rette for aktiv deltagelse fra forbrukernes side. De mest sentrale elementene i prosjektet er: lokale energi- og effektmarkeder hvor tilgjengelig fleksibilitet kjøpes og selges, to-veis bilbatterier for effektavlastning, batterier som brukes aktivt som en effektreserve mot overliggende nett og styringssystemer som optimaliserer energi- og effektbruken i byggene i området. Konsortiet består av en rekke aktører, hvor Futurehome, Bergård Amundsen og Arca Nova har de viktigste rollene. I tillegg er strømselskap, nettselskap, fjernvarmeselskap, teknologileverandører, rådgiverselskap og kommunen med i konsortiet. Samlet sett har de god finansiell soliditet, gjennomføringsevne og evne til å spre erfaringer fra demonstrasjonsprosjektet til øvrige markedsaktører. Sett i forhold til konkurransens tre hovedinnretninger; 1. Utprøving av innovative modeller for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere, herunder lokal produksjon og lagringsmuligheter (termisk og batterier). 2. Utprøving av nye løsninger som avlaster kraftsystemet og/eller øker fleksibiliteten i energisystemet. 3. Utprøving av nye markedsmodeller som stimulerer til økt utnyttelse av tilgjengelig fleksibilitet i energisystemet, herunder fleksibilitetsmarkeder. dekker aktivitetene i prosjektet alle de tre tematiske satsningsområdene.

Prosjekteier

FUTUREHOME AS