Mikrokraftverk med standardiserte og prefabrikerte mini kraftstasjoner i Meløy kommune

340 kW mikrokraftverk i Meløy kommune med nytt turbinkonsept og standardisert og prefabrikert mini kraftstasjon installert i containerløsning

Prosjekteier

Kildal Kraft AS

Tocircle turbinen montert i containeren med tilkobling til rør for vanninntak og vannavløp samt til generatoren.

Personer bak prosjektet og teknologien. Fra venstre: Thor Mikkelborg, daglig leder av SHP; Tor Berntsen, styreleder i SHP og hovedeier av Malthe Winje som er majoritetseier i SHP; Ellef Kure, daglig leder i Tocircle.

Containerbasert kraftstasjon sammen med tilhørende nettstasjon med tilkobling til det kommunale 22 kV nettet for strømleveransen

Main display av kontrollsystemet. Hovedbilde som viser nøkkeldata av bl.a. ventilsystem, vannmengde, trykk og produksjon. Dette og en rekke underliggende bilder kan følges og overvåkes/styres fra hvor som helst i verden.

Installasjonsarbeidet pågår. Fra venstre: Tormod Kverndalen, system ansvarlig i Malthe Winje; Lars Helvik, software utvikler i Malthe Winje

Containerløsning i fabrikken.

Teknologileverandører

 • Standard Hydro Power AS
 • Tocircle AS
 • Minipower AS
 • Malthe Winje AS

Teknologisk innovasjon

 • Turbin med permanent generator med varierende turtall, og utnytter dermed variasjoner i vannføring optimalt
 • Standardisert containerløsning for mikrokraftverk

Kompetanseutvikling

 • Samarbeide med Høgskolen i Østfold i prosjektering av containerløsningen - utført bacheloroppgave med relatert vitenskapsteori og metode
 • Samarbeide med ulike spissteknologimiljøer i utvikling av systemløsning og standardiseringsløsninger

Realisert spredning av teknologi

 • Turbinteknologien er en videreutvikling basert på gass og damp, implementert ved Senja Avfall IK i Lenvik og Vardar Varme i Hønefoss, med støtte fra Enova
 • Første implementering globalt til vannkraftproduksjon
 • Eksisterende teknologi i ny anvendelse

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien er primært egnet for mikrokraftverk i størrelse < 1 MW - flere containere kan installeres og operere parallelt og dermed øke kapasiteten. Tocircle planlegger å videreutvikle turbinen til høyere virkningsgrad.
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensiale til min. 50 anlegg i Norge under 1 MW. Videre anslås et stort internasjonalt spredningspotensiale - anslått til flere hundre i løpet av noen år
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av fornybar kraft og reduserte klimagassutslipp