Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Orkdal Folkehelse- og Plussenergisenter

Orkdal Kommune har tildelt Skanska og Norconsult med samarbeidspartnere oppdraget å utvikle, prosjektere og bygg Orkdal Folkehelsesenter med badeanlegg. Spesielt badeanlegg krever mye energi i drift. Dette gir stor miljøbelastning, og legger normalt beslag på energi som kunne vært utnyttet til andre formål. For Orkdal Kommune, som skal drive badeanlegget i uoverskuelig fremtid, innebærer dessuten energiforbruket en betydelig økonomisk belastning for driftsbudsjettet.

Prosjekteier

ORKLAND KOMMUNE