Ovnsteknologi i titandioksidproduksjon i Tyssedal

Verifisering av ny ovnsteknologi i titandioksidproduksjon ved TTIs smelteverk i Tyssedal

Prosjekteier

Tizir Titanium og Iron AS

Smelteverket i Tyssedal utenfor Odda. Foto: Tizir

På innsiden av smelteverket. Foto: Kåre Frøystein

Mange ventiler på innsiden av smelteverket. Foto: Kåre Frøystein

Nærbilde av mange rør. Foto: Kåre Frøystein

Lasteskip til kai ved TTIs smelteverk i Tyssedal

To blide arbeidere på utsiden av smelteverket. Foto: Kåre Frøystein

På innsiden av kontoret til en arbeider. Foto: Kåre Frøystein

Teknologileverandører

 • Tizir

Teknologisk innovasjon

 • Nytt vannkjølt kobberhvelv
 • System for kontrollert varmebalanse i smelteovn
 • Nytt rense- og avgasshåndteringssystem

Kompetanseutvikling

 • Teknologispredning i Eramet systemet gjennom "Challenge Initiative", forskningssenteret i Trappes og konsernavdelingen Industrial Management
 • Informasjonsspredning i bransjen gjennom deltakelse i Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF)
 • PhD studie innenfor forskningsprogrammet Gassmaks

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering nasjonalt og internasjonalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Betydelig spredningspotensiale i overføring til Eramets øvrige anlegg
 • Deler av teknologien overførbar til smelteverksindustrien generelt og Ferro, Ferrosilisium og Silisiumproduksjon spesielt, nasjonalt og internasjonalt
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av fornybar kraft og reduserte klimagassutslipp