Pilotanlegg for CCSU ved Rakkestad avfallsforbrenningsanlegg

De tre samarbeidene partene Østfold Energi AS, KANFA AS og Slåttland Mekaniske AS skal utvikle et komplett nøkkelferdig småskala anlegg for CCS/U ved å etablere et pilotanlegg ved Østfold Energi sitt avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad. Anlegget vil fange ca 8.000-10.000 tonn CO2/år.

Prosjekteier

Østfold Energi AS