Pilotering av ny teknologi Havfarm1

Nordlaks Oppdrett fikk i 2017 utviklingstillatelser for utvikling av et nytt havbrukskonsept, Havfarm1. Havfarmene er en del av Nordlaks sin løsning for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Nordlaks Oppdrett søker om støtte til energiprosjekt under programmet «Pilotering av ny energi- og klimateknologi» for pilotering av ny teknologi for servicefunksjoner på Havfarmen, disse er skinnegående servicevogner (RMSU), som ikke har vært benyttet i slike anlegg før.

Prosjekteier

Nordlaks Oppdrett AS

Teknologileverandører

  • Techano

Teknologisk innovasjon

  • Ny løsning for serviceoperasjoner (RMSU) i helintegrert oppdrettsanlegg for offshorelokaliteter

Kompetanseutvikling

  • Havfarm1 vil være fullskala testanlegg for nye teknologi og energiløsninger i oppdrett, herunder søkes skinnegående servicevogner (RMSU) som er utstyrt slik at de ivaretar alle behov for service, vedlikehold og daglige/periodiske operasjoner som ellers/i tradisjonelle anlegg blir ivaretatt av servicefartøy.

Realisert spredning av teknologi

  • 1. gangs implementering på denne typen pilotanlegg innen akvakultur. Om vellykket forventes spredning til tilsvarende anlegg

Videre utvikling og videre spredning

  • Testresultatene fra Havfarm1 skal komme havbruksnæringen til gode, dette er også kriteria i tildelingen av utviklingstillatelser knyttet til Havfarm1. Alle teknologier, samt løsning om energiforsyning vil overvåkes og evalueres med målsetning om videreutvikling og optimalisering.