Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Pilotforsøk for granulering av SiGS fra Eramet Norway

Prosjektets hovedformål er å etablere et pilot granuleringsanlegg ved Eramet sitt anlegg i Kvinesdal. I dette anlegget skal Eramet demonstrere at slagg fra manganproduksjonen kan granuleres og at oppnådd produkt tilfredsstiller de krav som kundene setter til produktet. Gjennom prosjektet skal det bestemmes hvilke driftsparametere som er vesentlige for å oppnå optimal produktkvalitet.

Prosjekteier

ERAMET NORWAY AS

en stor bygning med en haug med steiner