ResiAgglo

Prosjektet har som mål å gjenvinne energi og kutte CO2-utslipp gjennom å utnytte overskuddsmasser (biprodukt) maksimalt i industrielle prosesser. Resepter på agglomerater vil bli utviklet og testet som råmaterial på ovner. Løsningen som utvikles i pilotprosjektet skal gi grunnlag for 7GWh spart energi per år og 5 tonn reduserte CO2-utslipp per år.

Prosjekteier

Miljøtekinikk Terrateam AS

Teknologileverandører

 • SINTEF Helgeland
 • Kunnskapsparken Helgeland AS
 • Elkem ASA, avd. Rana
 • Ferroglobe Mangan Norge AS
 • Miljøteknikk Terrateam

Teknologisk innovasjon

 • Regional fellesanlegg for agglomerering av overskuddsmasser - kostnadsreduksjon.
 • Sirkulærøkonomisk forretningsmodell for utnyttelse av overskuddsmasser på tvers av bedrifter.
 • Totaltjeneste for overskuddsmasser, fra de oppstår til de er agglomerert og levert kunde.

Kompetanseutvikling

 • Sirkulære forretningsmodeller: sentralt forskninstema i SINTEF og NTNU. Prosjektet og fremtidig anlegg vil bli knyttet opp som case mot disse.
 • Utnyttelse av overskuddsmasser: Smelteverksaktørene er tilknyttet flere forskningsprosjekt (som SFI Metal Production) der utnyttelse av overskuddsmasser er aktuelle tema.
 • Resultatene fra prosjektet vil bli presentert på konferanser og klyngesamlinger (Artic Cluster Team) som del i kvalitetssikring og kunnskapsspredning.

Realisert spredning av teknologi

 • 2. implementering av teknologi i Norge, 1. implementering av forretningskonsept i Norge.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologi og forretningsmodell er aktuell for anvendelse på alle jern, Si- og ferrolegeringsverk i Norge og globalt. Lokal regulering (som deponi og prising av dette) samt råvarepriser vil i stor grad avgjøre om teknologi og forretningsmodell vil implementeres.
 • Agglomerering blir stadig mer aktuell for å nå mål om nullavfall,nasjonalt og globalt.
 • Bruk overskuddsmasser: energibesparelser og redusert CO2-fotavtrykk (både reduksjonsmateriale og el.), nasjonalt og globalt.