Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Skipet - Batterilagring

Som et ledd i rekken av innovative klimatiltak ønsker GC Rieber å etablere en batteribank bestående av gjenbrukte elbilbatterier på Skipet – et kontorbygg i kjernen av Bergen, på 14 000 m2. Denne batteribanken skal fungere både som energilager for overskuddsenergi fra byggets eget solcelleanlegg og som en effektbuffer når bygget har et stort effektbehov fra nettet. Samtidig ønskes det å bidra til å danne grunnlag for et marked for gamle elbilbatterier, med klima- og ressursutfordring og gjenbruk som motivasjon. Ved å benytte seg av batterier kan bygget på dager med større produksjon av fornybar energi fra solceller på taket, enn behovet for elektrisitet i bygget, lagre denne energien i batteriene. Senere benytter bygget denne energien når solstrømproduksjonen går ned. En vil da kunne ha en større utnyttelse av klimavennlig solenergi, ved å redusere overskudd som eksporteres. Men først og fremst (for dette prosjektet) skal batteribanken bidra til å redusere effektbelastningen fra nettet, ved å gi ut energi i perioden med spesielt høye effekttopper. Batteriet lades deretter opp igjen om natten når effektbehovet for bygget er lavt. I tillegg til å bidra til forsyningssikkerhet for nettet vil bygget oppnå en økonomisk gevinst ved at reduserte effekttopper medfører økonomisk besparelse (fra effektledd på nettleie/effekttariff). Kostnad for effektuttak for bygg er forventet å øke fremover. Effekten av å benytte seg av brukte batterier ligger i reduserte klima-, miljø- og ressursbelastninger. Produksjonen av litiumbatterier er både energi- og materialintensiv, samtidig som en i de fleste tilfellene benytter seg av fossil energi i produksjonen. Et godt tiltak for å gi batteriet en lengre levetid og derfor et lavere fotavtrykk per tid bruk er å gi batteriet et nytt liv som stasjonært energilager, etter endt levetid som bilbatteri.

Prosjekteier

SKIPET AS

en bygning med glassvinduer