Skipet - Batterilagring

Som et ledd i rekken av innovative klimatiltak ønsker GC Rieber å etablere en batteribank bestående av gjenbrukte elbilbatterier på Skipet – et kontorbygg i kjernen av Bergen, på 14 000 m2. Denne batteribanken skal fungere både som energilager for overskuddsenergi fra byggets eget solcelleanlegg og som en effektbuffer når bygget har et stort effektbehov fra nettet. Samtidig ønskes det å bidra til å danne grunnlag for et marked for gamle elbilbatterier, med klima- og ressursutfordring og gjenbruk som motivasjon. Ved å benytte seg av batterier kan bygget på dager med større produksjon av fornybar energi fra solceller på taket, enn behovet for elektrisitet i bygget, lagre denne energien i batteriene. Senere benytter bygget denne energien når solstrømproduksjonen går ned. En vil da kunne ha en større utnyttelse av klimavennlig solenergi, ved å redusere overskudd som eksporteres. Men først og fremst (for dette prosjektet) skal batteribanken bidra til å redusere effektbelastningen fra nettet, ved å gi ut energi i perioden med spesielt høye effekttopper. Batteriet lades deretter opp igjen om natten når effektbehovet for bygget er lavt. I tillegg til å bidra til forsyningssikkerhet for nettet vil bygget oppnå en økonomisk gevinst ved at reduserte effekttopper medfører økonomisk besparelse (fra effektledd på nettleie/effekttariff). Kostnad for effektuttak for bygg er forventet å øke fremover. Effekten av å benytte seg av brukte batterier ligger i reduserte klima-, miljø- og ressursbelastninger. Produksjonen av litiumbatterier er både energi- og materialintensiv, samtidig som en i de fleste tilfellene benytter seg av fossil energi i produksjonen. Et godt tiltak for å gi batteriet en lengre levetid og derfor et lavere fotavtrykk per tid bruk er å gi batteriet et nytt liv som stasjonært energilager, etter endt levetid som bilbatteri.

Prosjekteier

Arenum Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Arenum/GC Rieber Eiendom
 • Sweco

Teknologisk innovasjon

 • • Reduserte kostnader på sikt for batterilagringsløsninger, ved å oppfordre til gjenbruk
 • • Økt energiutbytte fra egenprodusert fornybar energi (her solstrøm)
 • • Reduserte klimagassutslipp, fra gjenbruk av batterier
 • • Redusert effektbehov i perioder med høy belastning

Kompetanseutvikling

 • • GCRE via Arenum Eiendom planlegger å foreslå presentasjon av målte resultater og erfaringer som del av program for en rekke fagforum i Norge generelt og Bergensregionens spesielt (se prosjektbeskrivelse)
 • • Studentoppgaver; herunder primær bacheloroppgave og masteroppgave (HVL, NTNU eller andre).
 • Egen hjemmeside, hvor målte energigevinster synliggjøres

Realisert spredning av teknologi

 • Batterilagring med 2nd life batterier fra el-biler, til økt egenutnyttelse av solenergi samt peak shaving, er førstegangsimplementering i Norge. Løsningen er forventet å høste stor interesse i fagmiljø og byggebransje.

Videre utvikling og videre spredning

 • Løsningen har noe risiko som følge av høye investeringskostnader for batterier i Norge. Dette er forventet å reduseres som følge av volum og modning i markedet. Teknologien kan også utvikles ved bedre og smartere styring over tid. De første pilotprosjektene med batterilagring vil uten tvil avdekke forbedringspotensiale innen god styring av batterier og best mulig utnyttelse av batterienes fleksibilitet. Tilgang til brukte batterier fra el-biler etc kan også forbedres over tid.