Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Sola Airport Arena – Smart DC-grid: Optimal utnyttelse av kraftnett, batteri og fornybarproduksjon for fremtidens plussenergibygg og ladeinfrastruktur

Sola Airport Arena ligger i knutepunktet mellom Risavika havn, Forus Nærings- område og Stavanger Lufthavn. Prosjektet er planlagt som et business-torg bestående av to kontorbygg og et konferansehotell. Byggene planlegges over et lukket parkeringsanlegg med direkte tilkomst til næringsbygg og hotell. Bygg A er utviklet og prosjektert i tett samarbeid med Atea. Bygget er planlagt som et plussenergibygg (eks. brukerutstyr), og har tatt mål av seg å sette ny bransjestandard for smarthusteknologi og energieffektivitet innen utvalgte områder, bla varme, ventilasjon og kjøling. Bygget ligger an til å få et totalt årlig forbruk (inkl. brukerutstyr) som er ca. 84 % lavere enn et tilsvarende nytt kontorbygg bygget i henhold til minstekrav i teknisk forskrift. Etablering av DC microgrid vil gi et mer fleksibelt system for fremtidige utbyggingstrinn, redusere tapsleddene ved AC/DC konvertering betydelig, bedre utnyttelse av solkraft ved lave spenningsnivå, bedre kraftutnyttelsen på området, gi mindre nettbelastning og mindre energitap i kabler og mulighet for hurtiglading av elbiler. I tillegg er DC Grid godt egnet til å balansere ut ubalanse i de forskjellige fasene i det sentrale kraftnettet, noe som vil kunne bidra til bedre utnyttelse av nettet. DC grid i kombinasjon med stasjonært batteri representerer i seg selv en ny, innovativ teknologi for prosjekter der solkraftproduksjon, batteri og/eller elbillading inngår i energisystemet, og integrasjon med smartbygg-teknologi gir mulighet til å utnytte denne teknologien til fulle. Lokalt, nasjonalt og globalt vil dette kunne: • Øke utnyttbar solkraftproduksjon med 5 % versus tradisjonelle solkraftanlegg • Redusere effektbelastningen i det sentrale kraftnettet med rundt 60 % sammenlignet med en tradisjonell løsning med AC-grid og uten stasjonært batteri. • Reduserer tapet ved elbillading med ca. 2 %. • Redusere tap ved lading og utlading av stasjonært batteri med ca. 4 %. • Redusere overføringstap i det lokale nettet med 0,5 % versus tradisjonelt AC-grid.

Prosjekteier

SØMMEVÅGEN III AS