Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ticon Broen, rehabilitering mot nullhus

Ticonbygget i Drammen ble oppført i perioden 1958-62. Bygget er et av få høyhus i byen og fasaden er vurdert av kommunen til å ha særskilte antikvariske verdier. Dette begrenser mulighetene for tradisjonelle løsninger for etterisolering og fasadeoppgradering. Vedlikeholdsetterslep, leietakere i bygget og utsatt plassering ved Drammenselven og jernbanen var også viktige rammer for prosjektet. På 80-tallet ble bygget renovert og fikk en yttervegg med begrenset isolasjon og utvendig, manuelle persienner. Byggeier Ticon Eiendom AS hadde et ønske om en bærekraftig rehabilitering med høye miljøambisjoner. Prosjektet har ikke bare løftet bygget til 2020-nivå, men har gått enda lengre og ned mot nullnivå. Løsningen ble å henge på en ny elementfasade, utenpå eksisterende fasade. En av de mest avanserte fasadene ikke bare i Drammen, Norge, men kanskje hele Norden. Bygging med elementfasade sikret en rask byggeperiode, samtidig som utnyttbart areal i bygget ikke reduseres. Elementfasaden ble produsert i nærområdet og er en av de første som har blitt levert med Hydro Wicona CIRCAL aluminium med minst 75 % gjenvunnet materiale. Ved bruk av 4-lags glass med elektrokromatiske glass oppnås meget lav U-verdi (0,4 W/m2K). Elektrokromatiske glass reguleres dynamisk etter ønsket behov for varme/innvendig lysnivå. Løsningen har tilnærmet ingen drifts- eller vedlikeholdsutgifter, og er også bedre mot blending i vinterhalvåret siden den er like effektiv ved alle solhøyder. I tillegg har prosjektet erstattet de vernede grønne fasadeplatene med fasadeintegrerte solceller, godkjent av antikvar. De spesialtilpassede solcellepanelene fremstår som fasadeplater og yter 90% av bransjeledende BIPV-paneler. Prosjektet oppnår en reduksjon av levert energibehov (simulert) på 83 % av utgangspunktet og omtrent 48,9 kWh/m2 levert energibehov per år. Energibehovet tilsvarer omtrent halvparten av energirammen for et nytt kontorbygg etter TEK17. Sett over en fremtidig levetid på 60 år, har rehabiliteringen ført til en beregnet reduksjon i klimagassutslipp på 67 % sammenliknet med om bygget hadde fortsatt med samme energistandard som utgangspunktet.

Prosjekteier

TICON BROEN AS

en mann som holder et glassskap

et rom med bord og vinduer

et rom med stige og verktøy

en stor bygning med grønt tak og mange vindu

en collage av et rom med et vindu og et bord

en mann i arbeidsklær utenfor en bygning

To menn på stillas utenfor en bygning

en collage av bygninger med mange vinduer

en bygning med en bro i bakgrunnen

En bygning med mange vinduer