Ticon Broen, rehabilitering mot nullhus

Ticonbygget i Drammen er vurdert av kommunen til å ha særskilte antikvariske verdier slik at fasadeendring med utvendig solavskjerming ikke tillates. Ved bruk av elektrokromatiske glass i med lav U-verdi (0,36) og g-verdi, 4-lags glass samt fasadeintegrerte solceller vil energi- og effektbehov til oppvarming og kjøling reduseres betraktelig. Ambisjonsnivå for bygget er på 62 kWh/m2 levert energi. Solceller montert på vakuumisolasjon integreres i fasadeelementene med vinduer, dette reduserer byggetid og påvirker innvendige installasjoner og utnyttbart areal minimalt. Elektrokromatiske glass reguleres dynamiske etter ønsket behov for varme/innvendig lysnivå.

Prosjekteier

Ticon Broen AS

Teknologileverandører

 • Ticin Eeindom Bror Sørensen
 • Arcsys AS Atle Geving
 • Chromogenics AB Thomas Almsjø
 • Skandinaviska Glasystem Jerker Lundgren
 • Isola Jørgen Young
 • Sakndinaviska GlassystemTobias Crona
 • IFE Josefine Helene Selj

Teknologisk innovasjon

 • 1) Kombinasjon av teknologier Lav_U-Verdi glass+fasadeintegererte solceller+Elektrokromt glass, Vakumpaneler.2 Utviklig fargede solceller tilpasset prosjektet. 3 Solceller festet direkte til vakumpaneler.

Kompetanseutvikling

 • Unioncosnult Chromo Genics elektrokromatiske glass, Skandinaviska Glassystem fasader DRMA Arkitekter Isola BIVP, IFE Konsulent solceller

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektets innovasjon ligger i kombinasjonen av tidligere utprøvd teknologi . Kombinasjonen av tekbolgien er ikke realisert tidligere.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien er tilpasset eksisterende fasadsystemer gjennom redusert tykkelse glass. Teknologien og prinsippene kan implimenters i eksisterende løsninger for fasader.