30t utslippsfri gravemaskin - zero emission digger

Prosjektsammendrag:

Prosjektet ZED (Zero Emission Digger) skal utvikle en 30t utslippsfri gravemaskin for bruk på fremtidens utslippsfrie byggeplasser. Målet er å bygge om en eksisterende beltegraver i 30t klassen til å gå på strøm med batteri/ hydrogen brenselcelle og sette den i drift på byggeplasser i Oslo. Sentrale utfordringer er å velge riktig kombinasjon av teknisk løsning for energi og effekt for å drive en stor utslippsfri gravemaskin, å tilpasse en utslippsfri løsning i en dieseldrevet gravemaskin, og å tilpasse planlegging, logistikk, drift og vedlikehold for best mulig utnyttelse. 

En utslippsfri gravemaskin i 30t- klassen brukt på byggeplasser vil redusere utslippene av klimagassen CO2 med 100 tCO2eq i året. Samtidig vil lokal støybelastning reduseres betraktelig og maskinen vil heller ikke ha negativ effekt på luftkvaliteten. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Omsorgsbygg Oslo, Bellona, Difi, SINTEF, Skanska og Nasta.

Les mer her:
https://www.nasta.no/anleggsma...
https://www.sintef.no/siste-ny...

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig: NASTA AS
Prosjektleder: Sofie Elisabeth Mellegård
Prosjektperiode: 2018 – 2020
Bevilgning fra PILOT-E: 8 mill. kroner