Green Values - Fremtidens Energistyring

Prosjektet tar utgangspunkt i et tiltagende behov i markedet for en løsning som kan bidra til mer optimal energistyring i bygg og industri.

Prosjektsammendrag:

Prosjektet tar utgangspunkt i et tiltagende behov i markedet for en løsning som kan bidra til mer optimal energistyring i bygg og industri. Økende grad av digitalisering og ny IT-teknologi representerer muligheter for å møte dette behovet. Green Values – Fremtiden Energistyring skal utvikle en plattform bestående av programvare og tjenester, en såkalt «Software as a Service», som skal bidra til optimal privat- og samfunnsøkonomisk utnyttelse av fleksibilitet hos framtidens sluttbrukere innen bygg og industri. Løsningen baseres på kunstig intelligens og maskinlæring, og anvendelse av blant annet produksjonsprognoser, meteorologiprognoser og kraftprisprognoser for å oppnå automatisert og prediktiv energistyring. 
Konsortiet bak prosjektet består av TrønderEnergi, Green Building Solutions (GBS) og Norsk Kylling. Det er planlagt fullskala demonstrasjon av systemet i Norsk Kylling sin nye fabrikk i 2020. 

Les mer her:
http://www.mynewsdesk.com/no/t...

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig: TrønderEnergi AS
Prosjektleder: Ann Merethe Sommerseth
Prosjektperiode: 2018 – 2020
Bevilgning fra PILOT-E: 9,4 mill. kroner