Vi ønsker dine innspill!

Vi ønsker å invitere til innspill om tema for den neste PILOT-E utlysningen i 2019.

I de tre første rundene har vi lyst ut midler med disse tematiske innretningene: 

2016

  • Utslippsfri maritim transport 

2017

  • Utslippsfri landbasert godstransport 
  • Fremtidens digitale energisystem

2018

  • Utslippsfri maritim transport 2.0 
  • Fremtidens klimanøytrale industri 

Hva med 2019?

Vi ønsker begrunnede forslag til hva som bør lyses ut i 2019. Begrunnelsene må rette seg mot det som er hensikten med PILOT-E. 

PILOT-E er et spesialverktøy – et sømløst fastrack der det er et reelt behov for å samordne flere typer virkemidler for konkrete prosjekter og konsortier som har en plan hele vegen frem til anvendelse - og som kan evne å bevege seg raskt. Tankegangen er at virkemiddelapparatet skal samordne seg slik at vi legger til rette for rask framdrift, og samtidig reduserer risikoen for konsortiene gjennom at de kan være tryggere på støtte gjennom hele utviklingsløpet. MEN, da må samtidig konsortiene være rigget for og ha et ønske om å bevege seg raskt. 

Vi gjør dette 

  • for å få gode klima- og energiløsninger raskere i bruk, i tråd med det Enova er etablert for å oppnå
  • samtidig som vi vil utvikle norsk næringsliv og sikre norsk verdiskaping, slik Innovasjon Norge skal stimulere
  • i prosjekter der det fortsatt må gjennomføres forskning eller utvikling før løsningene er klare, slik Forskningsrådet skal bidra til

Har du forslag til gode temaområder der disse tre kulepunktene innfris, inviterer vi til godt begrunnede innspill. 

Vi ønsker innspillene inn til oss innen onsdag 6. februar 2019.  Benytt innsendingsportalen nedenfor. 

Hilsen oss i PILOT-E 

Innspill til PILOT-E

Gruppe