Gå til hovedinnhold Sitemap
Pilot-E
-->
Felleskjøpet Agri SA får 12,3 millioner kroner gjennom Pilot-E til å realisere et nullutslipps-skip for frakt mellom Vestlandet og Østlandet. 
(Illustrasjon: Vard Engineering)

Millionstøtte til utslippsfri havgående transport

Tre prosjekter får nå i alt 70 millioner kroner til å utvikle nye utslippsfrie havgående transportløsninger.

Fakta om Pilot-E

  • Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova
  • Pilot-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.
  • Pilot-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.
  • Pilot-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge. Slik at de når helt frem til markedet med nye løsninger.
  • Pilot-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet.
  • Medregnet denne siste tildelingen er det siden første utlysning i 2016 finansiert 26 prosjekter. Prosjektene involverer god over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt regnet 550 millioner kroner i tilskudd.