Tentativ tidsplan

Vi har satt opp denne fremdriftsplanen for årets utlysning. Merk at den er tentativ og kan endres.

19. mars – 20. april:  Offentliggjøring og dialog med næringen: Hvordan kan PILOT-E forsere og stimulere næringens ambisjoner?   

20. april - 30 april: Prosess for konkretisering av endelig utlysning   

30. april: Endelig utlysning legges ut   

16. september: Søknadsfrist 

Medio desember: Beslutning  

Januar 2021: Mulig prosjektstart