Tentativ tidsplan

Vi har satt opp denne fremdriftsplanen for årets utlysning. Merk at den er tentativ og kan endres.