Tentativ tidsplan

Vi har satt opp denne fremdriftsplanen for årets utlysning. Merk at den er tentativ og kan endres.

19. mars – 20. april:  Offentliggjøring og dialog med næringen: Hvordan kan PILOT-E forsere og stimulere næringens ambisjoner?   

20. april - 30 april: Prosess for konkretisering av endelig utlysning   

30. april: Endelig utlysning legges ut   

16. september: Søknadsfrist 

Medio desember: Beslutning  

Januar 2021: Mulig prosjektstart 

Innspill på utlysning fra PILOT-E 2020

Vi ønsker å invitere næringslivet og industrien til en dialog om innretningen på utlysningen, for at vi skal sikre relevans, forløse gode initiativ og mobilisere aktuelle konsortier. Send oss dine innspill i dag!

Gruppe