Utlysning 2020

PILOT-E utlyser midler til prosjekter rettet mot utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri. Søknadsfristen er 16. september 2020 kl. 1300.

Temaoverskriftene i denne runden blir

  • 1) Utslippsfri maritim transport
  • 2) Klimanøytral industri

I forbindelse med covid-19-pandemien, har regjeringen bevilget midler til økt forskningsinnsats, innovasjon og næringsutvikling. PILOT-E har derfor mer tilgjengelige midler enn tidligere år og oppfordrer sterke konsortier til å konkretisere og søke finansiering til ambisiøse, nyskapende prosjekter. 

Du finner hele utlysningsteksten her

Utlysningsteksten kan bli justert fram til seks uker før søknadsfristen (5. august). De tematiske prioriteringene og innholdet i disse vil ikke bli endret. Fra 5. august og fram til fristen kan du opprette og sende inn en søknad på Forskningsrådets nettsider

Ta kontakt med oss hvis du ønsker dialog om søknaden:

Trond Moengen, telefon 952 73 220, e-post: trond.moengen@energidata.no

eller noen av de andre i PILOT-E: 

Mari Lyseid Authen, tlf 454 66 328: mlau@forskningsradet.no
Tor Mühlbradt, tlf 958 58 599 , epost: Tor.Muhlbradt@innovasjonnorge.no
Anita Fossdal, tlf 982 43 961, epost: anita.fossdal@enova.no 

Om Pilot-e