Utlysning 2018 publisert - Søknadsfrist 10.oktober!


PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Det er avsatt 100 millioner kroner fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for investeringsstøtte fra Enova.

PILOT-E planlegger ny utlysning i 2018. Utlysningen omfatter to tema:

  • Utslippsfri maritim transport 2.0
  • Fremtidens klimanøytrale industri

Prosjekter som kan kvalifisere for støtte må omfatte hele løpet fra forskning og utvikling og fram til første demonstrerte fullskala prototype i operasjonelt miljø. 

PILOT-E inviterer bransjene til dialog om innretningen på utlysningen. Utlysningsteksten her vil kunne endres basert på innspillene vi mottar.

13. april: Offentliggjøring av foreløpig utlysning

13. april - 1. juni: Dialog med næringen  

12. juni ca kl 16:  Endelig utlysningstekst publiseres

10. oktober: Søknadsfrist

1. januar: Mulig prosjektstart


Utkastet til utlysningstekst er utgangspunktet for dialogen med bransjene. Vi inviterer til å komme med synspunkter på dette!

Delta på innspillsmøter!  Spill gjerne ellers inn: post@pilot-e.no, eller direkte til våre kontaktpersoner:

 

Maritim:

 

Industri:

 

Søknader skal sendes gjennom Forskningsrådets søknadsmottak. Lenke vil legges ut her når utlysningen åpner.