Utslippsfri intermodal logistikk kjede bil-skip-bil

Prosjektsammendrag:

Som et bidrag til å stimulere til et marked for nullutslippsløsninger for landtransport, skal ASKO utvikle en utslippsfri transportkjede mellom det eksisterende lageret Delitoppen i Vestby i Akershus og et nytt lager i Sande, Vestfold. Som alternativ til 80 trailerlaster daglig med fossil transport skal det utvikles en null-utslipp intermodal løsning for bil-skip-bil. Autonome, elektriske skip (Godsdroner) skal frakte godstrallene over Oslofjorden, mens elektriske lastebiler skal stå for transporten på begge sider av Oslofjorden. 

Les mer her: https://www.tu.no/artikler/ask...

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig: ASKO Norge AS
Prosjektleder: Erling Sæther
Prosjektperiode: 2018 – 2020
Bevilgning fra PILOT-E: 20,6 mill. kroner