Utslippsfri transport og leveranse av betong til byggeplass

Prosjektsammendrag:

Konseptet "utslippsfri byggeplass" har bygd opp stort momentum over de siste få årene. Dagens dieseldrevne maskiner, byggtørk, transport av materialer, masser, avfall og personer - alle deler av prosessen har havnet under lupen. Det er i dag enighet i bransjen om at norsk bygg- og anleggsvirksomhet over det neste tiåret har en betydelig utfordring: vi skal bygge mer og samtidig slippe ut mindre.
Betong er CO2-intensivt både i innsatsfaktorer, transport og leveranse. Innsatsfaktorer adresseres av andre pågående og planlagte prosjekter, mens dette prosjektet skal utvikle og realisere en løsning for utslippsfri transport og leveranse av betong fra betongblandeverk til byggeplass. Ambisjonen skal realiseres ved bruk av utslippsfrie trekkvogner og utvikling av utslippsfri trommeldrift for betongbil, utslippsfri pumpedrift for betongpumpebil, samt nødvendig infrastruktur på betongblandeverk og på byggeplass. 

Konsortiet omfatter NorBetong, Statsbygg, Jørn Glad AS og Miljøstiftelsen Bellona, mens Liebherr GmbH er tilknyttet partner.

Les mer her: https://www.norbetong.no/no/Tr...

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig: NorBetong AS
Prosjektleder: Stein Hov
Prosjektperiode: 2018 – 2020
Bevilgning fra PILOT-E: 2,4 mill. kroner