Utvikling og bygging av 450 pax batteridrevet passasjer/sightseeingfartøy i karbonfiber

Dette turistfartøyet skal gå i verdensarvområdet Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane, prosjektet fikk 34,8 millioner kroner fra PILOT-E for å utvikle, produsere og levere nullutslippsfartøyet.

Om prosjektet:

Prosjektansvarlig: Brødrene Aa AS
Prosjektleder: Anstein Aa
Prosjektperiode: 2017 - 2018
Bevilgning fra PILOT-E: 34,8 mill. kroner

Prosjektsammendrag:

Prosjektet skal utvikle, produsere og levere et nullutslippsfartøy bygget i karbonfiber med batteri som energibærer for fremdrift. Fartøyet er planlagt for 450 passasjerer og bygges for turisttrafikk i verdsarvfjorden "Nærøyfjorden". For å gjøre prosjektet økonomisk bærekraftig skal kostnadsreduserende tiltak som produksjonsrasjonalisering (LEAN) og valg av utstyr/materialer ha sterkt fokus gjennom hele produksjonsprosessen. Løsninger i maskinrommet samt tekniske installasjoner og propulsjon skal utformes på en slik måte at hydrogen og brenselcelle på sikt også kan være energibærer.

Byggestart er planlagt sommeren 2017 og fartøyet skal ferdigstilles våren 2018. 

Les mer her:
https://www.tu.no/artikler/pro...
https://www.braa.no/news/futur...