Søk

Enova jobber for vår energieffektive fremtid

Enova er et statlig foretak som ble opprettet av Stortinget i 2001. Vårt oppdrag er å være en pådriver mot lavutslippssamfunnet.

Hvorfor Enova?

Fortsatt finnes ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet. Det må satses mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Det er her Enova kommer inn i bildet.

Les mer

Bli inspirert

Enova har siden starten i 2001 støttet tusenvis av bedrifter og boligeiere over hele landet.

Møt noen bedrifter

Enovakonferansen 2017

Nesten 800 deltakere kom til årets konferanse i Trondheim. Nå kan du se noe av det deltakerne fikk ta del i, blant annet gjennom våre nettvideoer og nyhetsrom.

Enova med ny avtale og nye nettsider

Vi vet ikke hva Norge skal leve av i framtiden, men vi vet at det kommer til å kreve energi. På veien mot lavutslippssamfunnet må vi kutte utslipp samtidig som vi må skape nye verdier.