500 deltok på webinar

Koronasituasjonen førte til at Enova og Næringsforeningen i Trondheimsregionen måtte tenke nytt om den årlige Energidagen. Det resulterte i rekorddeltakelse.