500 deltok på webinar

Koronasituasjonen førte til at Enova og Næringsforeningen i Trondheimsregionen måtte tenke nytt om den årlige Energidagen. Det resulterte i rekorddeltakelse.

- Takket være en utmerket teknisk gjennomføring og flotte foredragsholdere ble dette utelukkende en fin opplevelse, sier seniorrådgiver Anders Solem i Enova som ledet webinaret. 

Terskelen er borte 

Energidagen i Trondheim setter fokus på klimagassutslipp og energibruk i eiendomsnæringen,  og arrangeres i samarbeid mellom Næringforeningen i Trondheimsregionen, Nemitek og Enova . Det er det sjette året på rad at Energidagen avvikles, men i år ble det en annerledes utgave. I stedet for seminar på ærverdige Britannia hotell ledet konferansier Anders Solem seansen fra Enovas lokaler, mens innleggsholderne deltok fra sine respektive hjemmekontor. 

Webinarformen førte til rekorddeltakelse, mens Energidagen normalt samler 150-200 deltakere var hele 530 innom den digitale utgaven, og i motsetning til normalt kom også deltakerne fra hele landet. 

- Dette er en av fordelene med webinarer. I tillegg slipper vi klimagassutslippene som reiser fører med seg. Vi i Enova, har i likhet med mange andre nå erfart at videomøter og webinarer fungerer svært godt, sier Solem i Enova. 

Han tror dette vil være en av de gode tingene vi sitter igjen med etter koronaepidemien. 

- Den tekniske terskelen som har vært der er nå borte, og jeg tror at holdningen vår til digitale møter har endret seg for godt. Nå har vi fått bevist at det ikke er nødvendig å reise til og fra Oslo for å ha gode møter. Det vil nok også være med på å påvirke hvordan vi gjennomfører møter etter at dette er over. 

Stopp i omsetning av eiendom 

En av innleggsholderne som begeistret seerne var Ragnar Eggen, partner og head of research i Akershus Eiendom. Hans innlegg handlet blant annet om hvordan koronasituasjonen påvirker eiendomsbransjen. Eggen kunne fortelle at det først og fremst er hoteller og handelslokaler som sliter med inntjeningen allerede nå. 

Ragnar Eggen
HÅPER Å LANDE PÅ HJULENE: Koronasituasjonen har skapt stor usikkerhet i eiendomsmarkedene ifølge Ragnar Eggen.

- Men det er også nesten full stopp i omsetningen av eiendom. Krisen er spesiell ettersom man har tro på at det aller meste av dette skal gå over. I utleiemarkedet for kontor, som er en viktig del av bransjen, er det fortsatt rimelig bra aktivitet. Fallet i lange renter er viktig for at eiendomsaktører kan fortsette driften gjennom krisen og i opphentingen. De som driver i de aller mest utsatte bransjene har nå store problemer, men det er en relativt liten andel av bransjen, og svært få eiendomsselskaper, oppsummerer Eggen. 

Krever litt ekstra 

Han legger ikke skjul på at webinarformen krever litt ekstra fra en foredragsholder. 

- Ettersom ingen kommer med noen form for tilbakemelding, og man ikke har noen visuell oppfatning om folk reagerer, er det vanskelig å justere stilen underveis. Man føler også at man «snakker til veggen» og må skjerpe seg for å prestere på samme måte som man ville gjort i et lokale

Solem i Enova er enig i at et webinar foreløpig ikke er helt det samme som å møtes i virkeligheten. 

- Jeg elsker å møte mennesker. Det blir ikke det samme å prate til et kamera.. I tillegg mister man et annet vesentlig element: Den gode samtalen i pausen. Det må vi finne en løsning på! 

Alt i alt er imidlertid Solem strålende fornøyd med gjennomføringen og varsler flere Enova-webinarer i tiden fremover.