Bygg og eiendom

Eksisterende bygg

Vi kan gi deg støtte til å kutte ned på eller legge om energibruken i dine bygg.

Skal du gjøre enkelttiltak, rehabilitere eller legge om energibruken i et eller flere av dine bygg? Enova gir økonomisk støtte til byggeiere som investerer i energireduserende løsninger og legger om fra fossile til fornybare energikilder. 

Du får beregnet både støtte og energimål for de vanligste energireduserende tiltakene på vårt søknadssenter. Se listen over disse predefinerte tiltakene lenger ned på siden.  

Et godt utgangspunkt når du skal energieffektivisere eksisterende bygg er å gjennomføre en kartlegging av aktuelle energitiltak. Les mer om vår støtte til energikartlegging her.

Hva får bedriften støtte til?

En søknad kan bestå av energitiltak i en eller flere bygninger.

Dette er eksempler på tiltak som Enova støtter:

 • Energireduserende enkelttiltak
 • Varmesentral og konvertering til vannbåren varme
 • Oppgradering til passivhus- eller lavenergistandard

Støtte og energimål beregnes automatisk i søknadssenteret for hvert enkelt predefinerte tiltak når du legger inn mengde, som areal og lengdemeter. Dersom du har egendefinerte tiltak eller rehabiliterer til passivhus- og lavenergistandard, beregner vi støttenivået individuelt.

Søknadsfristen er 15. i hver måned, med unntak av juli. 

Enova tildeler støtte tidligst 3 uker etter siste søknadsfrist. Søknader som ikke er ferdigbehandlet overføres automatisk til neste tildelingsrunde. Forventet behandlingstid for komplette søknader med kun predefinerte tiltak er normalt 4 uker etter søknadsfrist. For søknader med egendefinerte tiltak er behandlingstiden normalt 7 uker etter søknadsfrist. 


Hvem kan få støtte?

Programmet retter seg mot eiere og langsiktige leietakere i eksisterende yrkesbygg. I tillegg kan også eiere av større boligbygg, sameier eller borettslag få støtte.

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier i søknadsprosessen, men ikke selv stå som søker. 


Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Typisk støttenivå ligger på ca. 20 % av merkostnadene.Merkostnaden defineres som differansen mellom planlagt investering med støtte fra Enova og alternativ investering uten støtte. 

Støttenivået beregnes direkte i Enovas søknadssenter, basert på type og mengde tiltak som er lagt inn. For beregning av støtte til øvrige løsninger, egendefinerte tiltak, må du selv legge inn underlaget. 

Predefinerte tiltak

De vanligste energireduserende tiltakene

Oversikt over tiltak, minstekrav og merkostnad_totalkostnad.pdf

 • Energioppfølgingssystem
 • Etterisolering yttertak og tak mot kaldt loft
 • Etterisolering gulv / etasjeskille
 • Etterisolering yttervegger med tilhørende tetting
 • Utskifting vinduer med tilhørende tetting
 • Vannbesparende dusjarmaturer
 • Vannrensing / vannbehandling i varmeanlegg i kombinasjon med innregulering
 • Termisk isolering av rør og deler i energisentral
 • Ny shunt-/utetemperaturregulering
 • Vannrensing/vannbehandling i kjøleanlegg i kombinasjon med innregulering
 • Utvendig solavskjerming
 • Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg
 • Forbedring SFP
 • Behovsstyring VAV
 • Lysstyring
 • Utskifting av armaturer til energieffektiv belysning
 • Sentral driftskontroll (SD-anlegg)
 • Nedbørsstyring av snøsmelteanlegg
 • Varmesentraler
 • Søknadsfrister

  Søknadsfristen er 15. i hver måned, med unntak av juli.

  Vi hjelper deg

  Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

  Gruppe

  Til deg som vil søke støtte til eksisterende bygg

  Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

  Søknadsdokumenter

  Start søknadsprosess