– Produktene har ikke vært tilpasset kundene

Med støtte fra Enova har Hantho Energy, Nordea, Evotek og universitetet NMBU testet og verifisert en ny forretningsmodell som kan få fortgang på å realisere lønnsomme energitiltak i eksisterende bygningsmasse.

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme, går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Dette var bakgrunnen for at Enova på Enovakonferansen i 2018 lanserte et helt nytt støtteprogram som i dag bærer navnet «Grønne forretningsmodeller og tjenester»

– Vi vet at det er et stort potensial for lønnsom energieffektivisering som ikke blir tatt ut. Vi vet også mye om hvorfor dette ikke skjer: Mange byggeiere mangler kompetansen til å etterspørre energieffektive tiltak, den økonomiske gevinsten kan fremstå som liten for den enkelte leietaker og byggeier, og rehabilitering og oppussing kan oppleves som en krevende prosess med alt det medfører av planlegging og koordinering med leverandører og leietakere. Spørsmålet blir da: Hvordan kan vi sørge for at de lønnsomme tiltakene likevel blir gjort? sa markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova den gang.

En av dem som tok utfordringen var Kjell Hantho i Hantho Energy AS. I juni 2019 fikk Hantho Energy med samarbeidspartnere innvilget 1 million kroner i støtte for å utvikle et nytt forretningskonsept.

– Det finnes mange produkter ute i markedet i dag, men det tar ikke av. Problemet er at de produktene som er finnes ikke er tilpasset kunden, sier Kjell Hantho i denne videoen:

Kjernen i Hanthos forretningskonsept 3P Guarantee er å gi kundene en garanti.

– Hvis en byggeier får en garanti for at han får avkastning på investeringen sin, og at det er bra for miljøet, og han har en samarbeidspartner som følger ham fra a til å og verifiserer resultatet. Da har vi løst det, sier Hantho.

Sluttrapporten er nå klar. Du kan laste den ned nedenfor.

Last ned sluttrapporten for å lese mer om løsningen

Publisert 29.06.2020 av Espen Sletvold