Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Gode eksempler på utslippsfrie byggeplasser
Foto: BKK/Varde Film

Gode eksempler på utslippsfrie byggeplasser

Her kan du lese mer om de som har gått foran og vist hvordan utslipp kan reduseres på norske byggeplasser. Oversikten vil bli oppdatert løpende.

Prosjekter som Enova har støttet

Teknologiselskapet Teco 2030 og infrastrukturentreprenør Implenia Norge skal i dette prosjektet pilotere hydrogendrevne løsninger for strømforsyning på anleggsplass. I dag brukes hovedsakelig diesel som energikilde i infrastrukturprosjekter, som ved bygging av vei, bane og annen transportinfrastruktur. For å erstatte dieselgeneratorer på anleggsplassene skal Teco 2030 utvikle en brenselcellegenerator med produksjonskapasitet på 0,8 MW. Generatoren skal etter planen være klar i januar 2023. Implenia skal i løpet av prosjektperioden teste brenselcellegeneratoren i et av sine komplekse infrastrukturprosjekter. Enova støtter prosjektet med 15,6 millioner kroner.

I dette prosjektet ønsker SiO å teste et styringssystem som skal bidra i overgangen til utslippsfri byggevirksomhet. Dette i forbindelse med deres første utslippsfrie byggeplass - byggingen av Brenneriveien 11. Styringssystemet er tenkt kombinert med en smart kombinasjon av nettilkobling, batteri og solceller for elektrisitetstilførsel på byggeplassen. Gjennom overvåkning og kontroll av forbruk og lastreduksjoner, samt datalogging skal systemet bidra til bedre energiflyt og produktivitet på byggeplassen. Enova støtter prosjektet med 3,25 millioner kroner.

Mer info: https://www.sio.no/

Trønderenergi Kraft og Nordic Booster skal sammen med Asker kommune og Trondheim kommune teste ny teknologi. Dette ifm. overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i to store prosjekter – et i Asker og et i Trondheim. Kjernen i prosjektene er uttesting av en ny energitjenesteleveranse med integrert ladeinfrastruktur. Leveransen skal dekke effektbehovet til elektriske anleggsmaskiner og tilrettelegge for hurtiglading av anleggsmaskiner med optimal drift gjennom hele prosjektet. Aktørene ønsker også å utvikle gode verktøy og digitale plattformer for fremtidig utregning av effektbehov og effektive faktureringsløsninger. Dette for å tilrettelegge for samspill og effektiv logistikkflyt på fremtidige utslippsfrie byggeplasser.  

Utfordringer som begrenset kapasitet i strømnettet utgjør i dag en hindring i elektrifiseringen av bygge- og anleggsplasser. Mobile hurtigladere, lik den i prosjektene i Trondheim og Asker, kan muliggjøre og forenkle overgangen til utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet. Dette uten at man trenger å oppgradere strømnettet. Enova støtter prosjektene med henholdsvis 21,1 og 14,6 millioner kroner. 

Applied Hydrogen AS på Kongsberg skal utvikle og demonstrere hydrogenløsninger for tunge anleggsmaskiner. I pilotprosjektet skal en 30 tonns gravemaskin bygges om til hydrogendrift. Og det skal utvikles et system for å fylle hydrogen på tanken til ulike anleggsmaskiner ute på anleggsplassen. Samarbeidspartnere i prosjektet er entreprenøren Tveito Maskin AS og den østerrikske teknologileverandøren AVL Gmbh. Enova støtter prosjektet med 12,2 millioner kroner.

OneCo Elektro AS skal utvikle og demonstrere en containerbasert totalløsning for elektrifisering av bygge- og anleggsplasser. Løsningen skal også inkludere lading av elektriske anleggsmaskiner. Løsningen skal også kunne brukes som spenningsstøtte i nettområder med høy belastning. Enova støtter prosjektet med 1 million kroner. 

Mer info: https://oneco.no/

Eldrift AS på Bryne leder et prosjekt som skal utvikle og demonstrere mobile hurtigladere for elektriske anleggsmaskiner. Løsningen vil bestå av flyttbare ladere og batterier som gir strøm til anleggsmaskiner ute i felt. Samt en digital logistikkløsning som gir brukerne god kontroll. Samarbeidspartnere i prosjektet er entreprenørene Sartor Maskin AS og Becker Entreprenør AS, teknologileverandør Integrate Renewables AS og energikonsernet Lyse AS. Enova støtter prosjektet med 8,3 millioner kroner.

Mer info: https://eldrift.no/

BKK Varme AS skal i samarbeid med Cramo AS teste og pilotere en mobil, fossilfri, varmepumpeløsning. Varmepumpen skal brukes til oppvarming på bygge- og anleggsplasser som erstatning for dagens løsninger som er strøm, diesel, gass etc. Varmepumper kan også redusere behovet for kapasitet på nettilkoblingen og/eller kapasitet på for eksempel en batteriløsning tilknyttet varmepumpe. Varmepumpene finnes, men gode "plug and play" løsninger mangler. Pilotprosjektet skal kartlegge og teste brukervennlige og standardiserte løsninger. Disse løsningene skal muliggjøre en sikker og effektiv overgang til utslippsfri teknologi til oppvarming på bygge- og anleggsplasser. Erfaringer fra prosjektet vil kunne ta ned risiko for andre aktører som vurderer samme type løsninger. Prosjektet er relevant for store deler av byggebransjen og vil på sikt kunne bidra til kostnadsreduksjon for utslippsfri byggoppvarming. Enova støtter prosjektet med 2,37 millioner kroner. 

Servi AS skal pilotere en løsning for utslippsfri drift av betongpumpebiler på anleggsplass. Løsningen skal bestå av en enhet som enkelt kan kobles til utstyr for tilførsel av hydraulisk kraft. Hydraulisk kraft genereres av en elektromotor som kan kobles til ekstern strømforsyning eller andre energikilder. Pumper og annet hydraulisk utstyr på anleggsmaskinene kan så driftes av enheten i stedet for kjøretøyets dieseldrevne motor eller aggregat. Dette gjør at maskiner som er stasjonære i drift, slik som betongpumpebiler, kan skru av motoren og drives fra enheten. På sikt kan denne enheten også kunne brukes på andre typer kjøretøy og maskiner. 
Dersom man lykkes vil dette føre til 100 % reduksjon i utslipp fra betongpumpebiler som benytter løsningen når de driftes på anleggsplassen. Enova støtter prosjektet med 1,47 millioner kroner.

I prosjektet «Energipartner til utslippsfrie byggeplasser» skal BKK Elektrifisering AS sammen med en rekke partnere utforske og teste utstyr. Samt teste forretningsmodeller og verdikjeder som muliggjør raskere og tryggere overgang fra fossil til utslippsfri byggeplass.

Samarbeidspartnere er BKK Varme, Arka, Backe Bergen, Cramo, Åsen og Øvrelid, Eaton Electric, Kongsberg Digital. Samt BKK Nett, BOB Eiendomsutvikling og Høgskulen på Vestlandet.

Enova støtter prosjektet med 2,9 millioner kroner. 

I prosjektet «Mobil energi til fossilfrie byggeplasser» er målet å tilby utslippsfri energi på bygge- og anleggsplasser. Energien blir i form av mobile battericontainere. Batteriene vil lades opp nær en trafostasjon og transporteres som krokflak dit de trengs.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Skien kommune, Porsgrunn kommune, Litra Gass, ABB og W. Giertsen Energy. 

Enova støtter prosjektet med 13 millioner kroner.

Prosjektet «Pilotering av elektrisk infrastruktur til utslippsfri anleggsplass» skal utvikle og teste en mobil elektrisk infrastruktur. Infrastrukturen skal brukes på anleggsplasser hvor det benyttes elektriske anleggsmaskiner. Hovedformålet med pilotprosjektet er å utvikle og teste brukervennlige og standardiserte løsninger. Disse skal muliggjøre en sikker og effektiv overgang til utslippsfri teknologi på anleggsplasser.

Samarbeidspartnere er Fyllingen Maskin, Drange Maskin, Cramo og Nasta.

Enova støtter prosjektet med 14,9 millioner kroner.