Sitemap
Søk
LOGG INN
Hywind Tampen. Illustrasjon: Equinor
Illustrasjon: Equinor

Derfor støtter vi Hywind Tampen

Enova har gitt tilsagn til Equinor om støtte på over 2,3 milliarder kroner til det som blir verdens største flytende havvindpark. Her forklarer adm.dir. Nils Kristian Nakstad hvorfor Enova mener havvindprosjektet kan bli særdeles viktig i omstillingen mot lavutslippssamfunnet.

Publisert 8/22/2019

Hvorfor støtte havvind?

– Økt fornybar kraftproduksjon vil være en bærebjelke i fremtidens økonomi og er avgjørende for å kutte både norske og globale klimagassutslipp. Flytende havvind er en energiressurs som har et enormt potensial om den etter hvert blir konkurransedyktig med andre energikilder. Dette prosjektet er viktig for å høste nødvendige erfaringer med slik energiproduksjon. Hywind Tampen kan med andre ord bli viktig i omstillingen til lavutslippssamfunnet – ikke bare for Norge, men også internasjonalt, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Prosjektet vil redusere 200 000 tonn i CO2-utslipp hvert år. Er dette klimakuttet verdt pengene?

– De direkte utslippskuttene er ikke den primære årsaken til at vi støtter dette prosjektet. For oss handler dette tilsagnet om å bringe flytende havvind et steg nærmere kommersialisering, med alle de positive ringvirkningene det kan ha både for den globale klimautfordringen og norsk næringsliv i lang tid framover. Det er nettopp slike initiativ Enova må støtte for å fylle rollen vår som drivkraft for omstillingen mot lavutslippssamfunnet.

Hvor betydningsfullt vil dette ene prosjektet være?

– Man oppnår ikke konkurransedyktighet for en ny energikilde over natta. Det er nå ti år siden vi støttet den første Hywind-installasjonen, en enkelt turbin utenfor Karmøy. Heller ikke Hywind Tampen vil være tilstrekkelig alene, men blir et viktig steg mot kommersialisering gjennom å utløse betydelig innovasjon som Equinor og deres leverandører kan ta med seg ut i markedet. 

– Klarer de det, har dette prosjektet vært et stort løft i retning av å gjøre en ny fornybar energikilde konkurransedyktig. Det er lite verden trenger mer enn det. Kanskje vil vi om noen tiår se tilbake på denne investeringen som et av Norges største bidrag i klimakampen.

Nils Kristian Nakstad, iført dress, midt i en samtale med Enova logoen i bakgrunn
Kanskje vil vi om noen tiår se tilbake på denne investeringen som et av Norges største bidrag i klimakampen.

- Nils Kristian Nakstad, Enova -

Kunne de ikke ha gjennomført dette prosjektet på egen hånd uten støtte?

– En forutsetning for støtte fra Enova er at støtten er utløsende for at prosjektet blir gjennomført. Når vi behandler søknader, ser vi på hvorvidt investeringsstøtte kan sørge for at prosjektet blir realisert. Det handler med andre ord i liten grad om økonomien i selskapet, men økonomien i selve prosjektet. Vår vurdering etter grundig saksbehandling er at dette prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte på dette nivået.

Er det riktig å gi så mye penger til ett prosjekt?

– Enovas rolle er å være en drivkraft for omstillingen mot lavutslippssamfunnet. Det klarer vi ikke uten initiativ ute i næringslivet som vi kan støtte opp om og bidra til å realisere. Og noe av det viktigste vi kan gjøre da, er å være en katalysator for katalysatorene – altså å bidra til å realisere de virkelig innovative prosjektene som kan bringe de nye, nødvendige energi- og klimateknologiene ut i markedet, ut i verden. Hywind Tampen er et sånt prosjekt.

Tilsagnet er Enovas største noensinne, og størrelsen på 2,3 milliarder tilsvarer Enovas samlede tilsagn i 2018. Er potten nå tom?

– Nei. Våre årlige budsjettrammer ligger normalt på rundt tre milliarder kroner. Samtidig overfører vi ubrukte midler – og tilbakeførte midler fra kansellerte prosjekter – fra år til år. For overgangen fra 2018 til 2019 utgjorde dette i overkant av tre milliarder kroner. Disponible midler for 2019 var derfor nærmere seks milliarder. Enova har med andre ord de nødvendige ressursene til å støtte dette prosjektet og samtidig bidra til å utløse andre prosjekter som tar Norge nærmere lavutslippssamfunnet.

Flere tilsagn fra Enova

Flere tilsagn fra Enova

Enova gir hvert år støtte til flere hundre energi- og klimaprosjekter.