Sitemap
Søk
LOGG INN
3D-modell av solcelleanlegget på Skagerak Arena

Gigantisk solcelleanlegg

Det startet som en vill idé men har blitt en realitet. Et gigantisk solcelleanlegg er tatt i drift på Skagerak Arena, hjemmebanen til fotballklubben Odd i Skien. Norges største batteri er koblet til solcelleanlegget og skal gjøre det mulig å utnytte overskuddsenergi fra idrettsarenaen.

Publisert 7/5/2019

- Energikjeden er i endring, og det skjer innen både produksjon, lagring og distribusjon. Vi velger å se på endringene som muligheter, snarere enn mørke skyer som truer vår eksistens. Derfor jobber vi med endringene og ikke mot dem, forteller prosjekteier Stig Simonsen, og legger til: 

- Det er fremdeles en del testing som gjenstår før vi er helt i mål, men nå er i hvert fall solcellene og batteriet oppe og går. Etter hvert skal vi også få på plass en nettside hvor man kan følge med på hvor mye energi anlegget faktisk produserer. Dette er noe jeg tror flere vil ha interesse av. 

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Skagerak Energi, Odds Ballklubb og Kontorbygg AS, og blir støttet av Enova med 14 millioner kroner. 

DETTE ER PROSJEKTET

 • HVEM
  Skagerak Energi
 • HVOR
  Skien
 • HVA
  Kombinert solcelle- og energilagringsanlegg
 • PROSJEKTOMFANG
  29 millioner kroner
 • ENOVA-STØTTE
  14 millioner kroner
 • NÆRING/INDUSTRI
  Energisystem
Solcelleanlegget består av totalt 2700 paneler, og dekker et areal på hele 4400 kvadratmeter. Sammen vil det produsere over 600 MWh/år, noe som tilsvarer leveranse av energi for over 100 eneboliger med sol på taket.

Vil inspirere andre

Siden 2013 har Odd hatt som ambisjon å være Norges mest miljøvennlige klubb, og gjennomført en rekke energi- og klimatiltak. Det var Odds daglige leder Einar Håndlykken, som fikk idéen om solcelleanlegget. Han koblet på Odds mangeårige samarbeidspartner Skagerak Energi og Kontorbygg AS, som eier deler av bygningsmassen. 

- Taket lå jo der. Det må kunne brukes til noe, tenkte jeg. Jeg håper dette kan inspirere andre fotballklubber, men lærdommene vil være nyttige for alle med store tak og de som skal utvikle energisystemet vårt, sier Håndlykken.

Strømnettet dimensjoneres normalt for de tidspunktene hvor belastningen er størst. Hensikten med det nye anlegget er å utnytte den ekstra energien de får gjennom solcelleanlegget til å jevne ut effekttoppene når kamplysene settes på og strømforbruket på arenaen blir stort. På den måten kan nettinvesteringene bli rimeligere.

- Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Det betyr en storstilt elektrifisering av samfunnet. Der ligger det store muligheter for oss som leverer grønn og fornybar energi, men også noen utfordringer. Mer bruk av strøm vil også kreve oppgraderinger av strømnettet. Da er det veldig interessant for oss å se hva vi kan oppnå gjennom alternative løsninger som dette, sier konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi, Kristian Norheim, og påpeker:

- Når vi får flere distribuerte energikilder, som sol og batterier, må vi kunne tilrettelegge på en slik måte at disse spiller på lag med resten av energisystemet. Dette er noen av de viktigste læringspunktene vi håper å få igjennom dette prosjektet. 

Jeg håper dette kan inspirere andre fotballklubber, men lærdommene vil være nyttige for alle med store tak og de som skal utvikle energisystemet vårt.

- Einar Håndlykken, daglig leder i Odd -

Viktig med åpenhet

Ifølge Simonsen har den største utfordringen for deres del handlet om at de er et nettselskap.

- Med det mener jeg at alle prosedyrer og arbeidsmetoder er basert på at vi har en forvaltningsrolle. Når vi skal bygge går vi selvsagt frem så varsomt vi kan, men prosessene er preget av konsesjonssøknader og offentlig regulering. I dette tilfellet har vi brukt mye tid på å selge inn hva vi skal gjøre til alle som har hatt en interesse eller rolle knyttet til prosjektet, det være alt fra naboer til de som eier taket, sier han, og legger til:

- Jeg tror nøkkelen har vært å være tidlig ute med informasjon og være åpen om utfordringene vi har møtt på underveis. Det er jo snakk om et stort batteri og mange har for eksempel hørt om faren for brann i el-biler, og det har derfor vært viktig for oss å fjerne noe av denne fryktfaktoren ved å avklare hvordan man håndterer dette med brann i et så stort batteri. 

Bilde av solceller på Skagerak arena
Jeg tror nøkkelen har vært å være tidlig ute med informasjon og være åpen om utfordringene vi har møtt på underveis.

- Stig Simonsen, prosjekteier -

Konseptutredningsstøtte fra Enova

Regningen for prosjektet deles mellom Skagerak Energi og Enova. Prosjektet har tidligere fått konseptutredningsstøtte fra Enova slik at aktørene sammen kunne se på mulighetene for og hvordan et slikt prosjekt best kunne rigges. Utredningen viste at dette ville bli et kostbart prosjekt, så det var først da Enova ga beskjed om at de ville støtte prosjektet med 14 millioner kroner at Skagerak Energi kunne gå videre med ideen.

PS! Einar Håndlykken var styremedlem i Enova da denne saken ble behandlet, men var ikke involvert i selve behandlingen.