Matavfall forvandles til drivstoff og fersk mat

Du har nok hørt om fjæra som ble til fem høns, men hva med den råtne tomaten som ble til to nye ferske tomater og i tillegg det mest fornybare drivstoffet som finnes? Det er nettopp det som har gitt Den Magiske Fabrikken navnet sitt.

Bak magien ligger et gjenvinningsanlegg som produserer biogass for renovasjonsbiler, busser og andre kjøretøy – og biogjødsel til produksjon av ny mat.

Dette er mye mer enn et ordinært biogassanlegg, det er sirkulær økonomi i praksis. Ved å gjenvinne en gammel, råtten tomat får vi både to nye tomater og det mest klimavennlige og fornybare drivstoffet som finnes.
Andreas Gillund, daglig leder i Greve Biogass

Gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel

Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg gjenvinner nemlig matavfall fra innbyggerne i østlandsområdet fra Kragerø til Asker, og husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold. 

Matavfallet blir kvernet, renset og blandet med husdyrgjødselen. Denne «suppen» blir sendt til en råtnetank, hvor millioner av bakterier omdanner den til biogass og biogjødsel i løpet av 30-40 dager.

denmagiskefabrikken2.jpg


Støtte fra Enova

Enova har støttet Den Magiske Fabrikken med totalt 85,4 millioner kroner. 36,5 av dem er for en utvidelse av anlegget som øker produksjonen med 75 prosent.

– Enova setter fokus på klimaeffekter så vel som energibesparelser. Rådgiverne har mye kompetanse, og i søknadsprosessene har de hjulpet oss å finne nye vinklinger og forbedre prosjektene, sier Gillund.

Biogjødselen fra Den Magiske Fabrikken er nok til å produsere 18 millioner brød hvert år. I tillegg produserer fabrikken nok biogass til å erstatte 6,8 millioner liter diesel.

unspecified.jpg


– Må bruke det vi finner i vår egen hage

Den Magiske Fabrikken samarbeider tett med landbruket i Vestfold. De henter inn husdyrgjødsel, og leverer tilbake biogjødsel som sikrer matproduksjonen i regionen.

Allerede i 2016 nådde landbruket i Vestfold regjeringens målsetning om at 30 prosent av all husdyrgjødsel skal biogassbehandles innen 2020. Prosjektet har fått status som et nasjonalt pilotprosjekt, og Gillund sier at Den Magiske Fabrikken løser utfordringer innen både avfallshåndtering og energiproduksjon:

– Skal vi nå klimamålene våre, må vi bruke det vi finner i vår egen hage, og holde ressursene i kretsløp. Med Den Magiske Fabrikken sikrer vi klimavennlig produksjon av mat og drivstoff, og legger til rette for en bærekraftig fremtid.

magiskefabrikken3.jpg


Les mer om støtteprogrammet for biogass og biodrivsstoff

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil jobbe med biogass og biodrivsstoff. 

Den Magiske fabrikken har benyttet seg av tilbudet.

Lær mer om Enovas tilbud