Overskuddsvarme fra Diakonhjemmet sykehus skal varme opp nye energigjerrige bygg

Ved å investere i et felles varmeanlegg fremfor flere små skal Diakonhjemmet gjenbruke overskuddsenergi fra sykehuset sammen med bruk av geoenergi til å levere varme og kjøling til nye energigjerrige bygg. Gevinsten vil være redusert forbruk og energikostnader for alle brukere.

– Tradisjonelt har man vurdert det enkelte bygg for seg selv. Formålet med dette prosjektet er å utrede et konsept som utnytter Diakonhjemmets ulike bygningskategorier og bruksmønster, og gjennom samspill oppnå et helhetlig energisystem for både eksisterende og nye bygg som optimalt utnytter energioverskudd og fordeler dette på en best mulig måte. Vi ser allerede at det er mye potensial for å kunne jobbe videre med dette, sier prosjektleder i Diakonhjemmet Eiendom, Jon Reidar Solsrud.

Prosjektet som har fått navnet Diakonhjemmet hage, er et samarbeid mellom Diakonhjemmet og Evotek med sivilingeniør Haga og Haugseth AS. Prosjektet har mottatt 265 000 kroner i konseptutredningsstøtte fra Enova slik at aktørene sammen kan se på mulighetene for og hvordan et  slikt prosjekt best kan gjennomføres.

– Samarbeidet mellom de ulike involverte har vært organisert som delprosjekt, og det har vært viktig at det har blitt avsatt tid og kapasitet til å tenke nytt og gjennomføre en utredningsfase av konseptet. For vår del har en slik utredningsfase ført til at vi har kommet frem til en svært god og fremtidsrettet løsning. Vi ville neppe kommet opp med dette resultatet uten å ha vært gjennom denne prosessen, sier Solsrud.

Tenker fremover

Konseptutredningen i Diakonhjemmet hage er en videreutvikling av Diakonhjemmets eiendom på Vindern i Oslo, som utgjør blant annet omsorgsboliger, undervisningsbygg, sykehjem, studentboliger og næringsbygg. I første omgang er det omsorgsboliger og sykehjem det vil fokuseres på.

– Vi befinner oss strengt tatt fortsatt i utviklingsfasen, men begynner sakte men sikkert å gå over i byggefasen. Nå er det først og fremst omsorgsboliger og sykehjem vi vil fokusere på, men vi skal ikke se bort fra at boligområdet og næringsbygg kan bli koblet på etter hvert, utdyper Solsrud og påpeker:

– Dette er vel kanskje et av få prosjekter jeg har jobbet med hvor det utelukkende har vært en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter.

Et naturlig valg

For Diakonhjemmet startet dialogen med Enova for hele fire år siden, og de har siden den gang fått gode innspill til utvikling av prosjektet.

– Som ideell organisasjon har man gjerne trange budsjetter. Med støtte fra Enova får man likevel mulighet til å utrede løsninger som dette. Enova er unike i den grad at de har kunnskap og erfaring som få andre har. Det er jo meningen at de skal brukes til slike prosjekter, og for vår del var det i hvert fall et helt naturlig valg å involvere dem, sier Solsrud og legger til:

– Vi har allerede snakket om at det kan bli aktuelt å sende inn en ny søknad, men ettersom dette er et såpass omfattende prosjekt så er det greit å ikke forhaste seg for mye.

For vår del har en slik utredningsfase ført til at vi har kommet frem til en svært god og fremtidsrettet løsning.

Tenker fremover

Konseptutredningen i Diakonhjemmet hage er en videreutvikling av Diakonhjemmets eiendom på Vindern i Oslo, som utgjør blant annet omsorgsboliger, undervisningsbygg, sykehjem, studentboliger og næringsbygg. I første omgang er det omsorgsboliger og sykehjem det vil fokuseres på.

– Vi befinner oss strengt tatt fortsatt i utviklingsfasen, men begynner sakte men sikkert å gå over i byggefasen. Nå er det først og fremst omsorgsboliger og sykehjem vi vil fokusere på, men vi skal ikke se bort fra at boligområdet og næringsbygg kan bli koblet på etter hvert, utdyper Solsrud og påpeker:

– Dette er vel kanskje et av få prosjekter jeg har jobbet med hvor det utelukkende har vært en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter.

Et naturlig valg

For Diakonhjemmet startet dialogen med Enova for hele fire år siden, og de har siden den gang fått gode innspill til utvikling av prosjektet.

– Som ideell organisasjon har man gjerne trange budsjetter. Med støtte fra Enova får man likevel mulighet til å utrede løsninger som dette. Enova er unike i den grad at de har kunnskap og erfaring som få andre har. Det er jo meningen at de skal brukes til slike prosjekter, og for vår del var det i hvert fall et helt naturlig valg å involvere dem, sier Solsrud og legger til:

– Vi har allerede snakket om at det kan bli aktuelt å sende inn en ny søknad, men ettersom dette er et såpass omfattende prosjekt så er det greit å ikke forhaste seg for mye.

Sjekk støtteprogrammet for utredningsstøtte

Enova har et eget støtteprogram for bedrifter som vil jobbe med konseptutredning.

Diakonhjemmet er en av dem som har benyttet seg av tilbudet. Ikke gå glipp av muligheter som ligger i dette programmet også for din bedrift.

Lær mer om Enovas tilbud