Søppel varmer opp Sandnes

Forbrenningsanlegget på Forus i Stavanger kan ta imot 110 000 tonn avfall hvert år. Nå bygger Lyse et fjernvarmenett som skal frakte varmen fra søpla til hjemmene i Sandnes.

– Hver dag brennes tonnevis av avfall på Forus i Stavanger. Det produserer mye varme, sier Audun Aspelund.Han er administrerende direktør i Lyse Neo, datterselskapet til Lyse som jobber for å utnytte mest mulig effektivt. For Aspelund er det ikke et alternativ å la varmen forsvinne ut i atmosfæren. Frem mot 2021 skal Lyse utvide fjernvarmenettet til nabokommunen Sandnes.

Satte i gang med støtte fra Enova

Prosjektet har fått 36 millioner kroner i støtte fra Enova. Det dekker en viktig del av totalinvesteringen på 160 millioner kroner.

Mye varme fra avfallsforbrenningen går tapt fordi fjernvarmenettet vårt ikke er stort nok. Men med støtten fra Enova og grønt lys fra myndighetene kunne vi endelig sette i gang utbyggingen.
Audun Aspelund

Bygger 10 kilometer med rør

Lyse skal bygge ut mer enn 10 kilometer med isolerte rør mellom Forus og Sandnes, som frakter energi til næringsbygg og privatboliger i form av varmt vann. Byggene varmes opp av vannet gjennom vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Også tappevannet blir oppvarmet av fjernvarmen.

 – Nå kan vi utnytte enda mer klimavennlig energi, slik at fjernvarmen kommer flere til gode, sier Aspelund.

Og det er snakk om mye energi. Målt i energimengde tredobler utbyggingen tilgjengelig fjernvarme i området. Anlegget har mulighet for å produsere hele 225 GWh i fjernvarme hvert år.

I tillegg skal Lyse etablere et frikjøleanlegg i sentrum av Sandnes, som bruker sjøvann fra 100 meters dyp i Gandsfjorden til å kjøle ned byggene.

FAKTA:

Hver nordmann kaster nærmere 500 kilo avfall i året. I 1950 var tallet kun 25 kilo. Avfall som ikke kan resirkuleres og gjenbrukes må brennes.

​Les mer om støtteprogrammet for fjernvarme

Enova har et eget støtteprogram for fjernvarme.

Forbrenningsanlegget på Forus er en av bedriftene som har benyttet seg av tilbudet.

Lær mer om Enovas tilbud