Person i varmeavstøtende drakt som jobber med varmt metall

Kronikk: Blir det plass til norsk prosessindustri i en lavutslippsøkonomi?

I møtet med en lavutslippsøkonomi må Norge utvikle ny utslippsfri prosessindustri. Utvikling av karbonfangst- og lagring og bruk av fornybare innsatsfaktorer i eksisterende industri er neppe nok til å forbli konkurransedyktig.

Publisert 8/31/2020

I et lavutslippssamfunn vil det ikke være rom for industriens klimagassutslipp.
Vi må erkjenne at mange av de industriprosessene som i dag fremstår som effektive og konkurransedyktige, vil stå overfor vesentlige utfordringer i en lavutslippsøkonomi.
Det er industrien selv som står for utslippsproblemene og som må ta initiativet.