En mann som jobber med varmepumper

Det starter med energiledelse

Å ta grep om energibruken i bedriften kan gi positive effekter på mange områder. Derfor er det lurt å gå planmessig til verks for å avdekke hvor forbedringene kan skje. Og i hvilken rekkefølge tiltakene kan tas ut.

Publisert 2/4/2019 av Enova SF

Bilde av markedssjef Oskar Gärdeman fra Enova SF
Det viktigste tiltaket er å komme i gang med energiledelse.

- Markedssjef Oskar Gärdeman, Enova SF -

Bilde av markedssjef Oskar Gärdeman fra Enova SF

Få råd om energiledelse i vår enkle veileder