Rapportering

Enova er opptatt av å være både kundevennlig og effektiv i sin daglige drift. Det er derfor viktig at rapportering i ulike prosjekter skjer i henhold til avtalt framdriftsplan og frister.

Søknadssenter

Prosjekter som har mottatt støtte fra Enova skal levere fremdrifts og regnskapsrapport. For å levere rapporter må du logge deg inn på senter for søknad og rapportering.

Rapportering i søknadssenter

Nettariff

I forskrift om innbetaling av påslag til nettariffen heter det at: 

"Omsetningskonsesjonær skal sende forvalter av Energifondet terminvise oppgaver. Oppgaven skal vise samlet fakturert mengde elektrisk energi i den gjeldende terminen." 

For å levere rapporter må du logge deg inn på senter for søknad og rapportering, påslag til nettariffen.

Rapportering av nettariff