Viktig næring for landet

Fiske er en viktig næring for Norge. Samtidig står bransjen for store klimagassutslipp i kystnære områder, og disse utslippene må kraftig ned om vi skal nå lavutslippssamfunnet.

Omlegging til grønnere drift gir gode resultater

Nå trenger vi deg med på laget! Å legge om til hybriddrift med batteri i ditt eksisterende eller neste fartøy er et bra tiltak. Og ikke bare for klimaet. Det reduserer både støy og vibrasjoner og gir et bedre arbeidsmiljø om bord. Samt i de aller fleste tilfeller også være billigere i drift. Kanskje hjelper det også på selve fisket? 

Vi i Enova vet imidlertid at det kan være kostbart å investere i nye løsninger. Derfor bidrar vi med støtte til fiskere som vil kutte utslippene gjennom klimariktige investeringer. 

På denne siden finner du oversikt over Enovas støttetilbud til fiskerinæringen. Samt gode eksempler på hva andre fiskere har gjort og deres erfaringer med nye, klimavennlige løsninger.

Teknologiutvikling i fiskerinæringen

Støttetilbud for dere som vil utvikle ny klimateknologi for fiskerinæringen:

Teknologiutvikling - fiskerinæringen