Fortsatt vekst gir utfordringer og muligheter

Transportsektoren står for rundt en tredel av norske klimagassutslipp. Samtidig er forbruksvekst og befolkningsvekst begge viktige drivere for økt transportbehov av varer og gods fremover.

Nye løsninger er nødvendig

Så langt har klimareduksjoner grunnet mer energieffektive fartøy og kjøretøy stått i fare for å bli spist opp av godsveksten. 

Norge skal frem mot 2050 skal bli et lavutslippssamfunn med 90 % lavere klimagassutslipp enn i dag. Vi er derfor avhengig av at det utvikles og ikke minst tas i bruk utslippsfrie fartøy og kjøretøy.

Vi i Enova vet at det kan være kostbart å ta i bruk nye løsninger. Derfor bidrar vi med støtte til transportører av gods og bulk som vil kutte utslippene gjennom klimariktige investeringer.